Polícia počas prázdnin očakáva zvýšenú intenzitu cestnej premávky, preto posilní dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky .

Cieľom opatrení je pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a najmä eliminovať počet dopravných nehôd s následkami na životoch a zdraví. Policajti sa zamerajú na kontrolu dodržiavania predpisov všetkými účastníkmi cestnej premávky (nielen vodičmi, ale aj chodcami a cyklistami). Zámerom preventívnych opatrení je aj ochrana účastníkov cestnej premávky, ktorí sa správajú predpisovo. V týchto dňoch preto rátajte so zvýšeným počtom policajtov na našich cestách. 

Policajti na cestách majú vplyv na vodičov

Prax ukazuje, že aj takéto kontroly a viac policajtov na cestách majú vplyv na vodičov (aspoň podľa vedenia PZ). Je všeobecne známe, že keď vodiči vidia na ceste policajta, znížia rýchlosť – niektorí priam dupnú na brzdu, hoci idú predpísanou rýchlosťou. Nielen polícia vplýva na znižovanie nehodovosti. Dôležitý je hlavne prístup samotných účastníkov, ich zodpovedné správanie a dodržiavanie predpisov. Taktiež je potrebné zlepšovať stav ciest (najmä teraz po zime) a v neposlednom rade na premávku a s tým súvisiacu nehodovosť vplývajú aj poveternostné podmienky.

Zdroj: MINV