Všetci, ktorí ich vyskúšali tvrdia, že sú to konečne aditíva, ktoré robia to, čo sa o nich tvrdí. A to je, že Vaše auto bude tichšie, čistejšie a úspornejšie. V princípe ide o nanotechnológiu, kde automobilová chémia prírodného pôvodu prispieva k sformovaniu vysokoodolnej  vrstvy trecích plôch motora až na úrovni jednotlivých atómov.

Na pohľad to v motore vyzerá ako šedý, dokonale zrkadlový povrch. V skutočnosti však ide o ultramikroporóznu štruktúru, ktorá sa vyznačuje vyššou pevnosťou a vysokou schopnosťou zachytávania oleja. Frakcie zrniek minerálu pod mikroskopom sú podstatne menšie ako rúno olejového filtra, takže filter ich pri cykle opracovania nezachytáva a vytvára sa ochranná vrstva.

Formovanie ochrannej vrstvy pôsobením Atomia  


Formovanie ochrannej vrstvy pôsobením Atomia.

Na univerzite v Petrohrade sa tejto problematike venujú v odbore Tribológia a na základe výskumu zlúčenín používaných aj v Suprotecu (ATOMIUM) sú napísané a obhájené viaceré dizertačné práce. V nich sa spomína, že tieto aditíva pôvodne vyvíjali pre armádne účely. Cieľom bolo, aby bojový stroj dokázal pokračovať v jazde aj keď napr. natrafí na mínu a poškodením olejovej vane stratí olej.

Ide o tribotechnickú látku, ktorá je tvorená vzácnymi minerálmi. Táto látka dokáže dokonale spolupracovať s kovovou trecou plochou a tým vytvára novú vysokoodolnú treciu vrstvu. Nie je to žiadna keramika, ktorá sa zachytáva na trecích plochách, (dobre to poznáme z nekvalitných keramických panvíc ) je to vyšší level tvorby novej vrstvy ktorá splýva s pôvodným materiálom. 

Atomium dokáže vytvoriť vrstvu s dostatočnou hrúbkou a dokáže zachovať honovanie vo valcoch. Tak vytvára podmienky na zlepšenie, alebo vyrovnanie tlakov vo valcoch. 


Odborné posudky a dnes už aj početné spätné väzby z globálneho automobilového  trhu prezrádzajú o tejto technológii nasledovné:

- znižuje spotrebu paliva o 5 až 10%,
- podstatne znižuje spotrebu oleja,
- znižuje hluk a vibrácie naftového motora až o 10dB,
- znižuje emisie CO/CH vo výfukových plynoch až o 50%,
- zvyšuje výkon a odozvu motora na zošliapnutie plynu,
- včasnou aplikáciou podstatne posúva generálnu opravu o 50 až 150 tis km,
- chráni motor v extrémnych podmienkach ako preťažovanie, prehrievanie a studený štart.

V prospech tejto technológie hovorí aj jej jednoduchá implementácia, ktorú zvládne každý motorista. Látka sa pridáva pri pravidelnej výmene oleja. Aditíva ATOMIUM Vám prinesú “MERATEĽNÉ“ výsledky žiadne placebo efekty.

U susedov v Čechách demonštrujú schopnosti aditiva ATOMIUM na aute Toyota Corolla 1.4i r.v.2009. Auto je v prevádzke 7 rokov, najazdilo 170 000 km. Motor má na voľnobehu bez oleja natočených až 2000 hodín. Nie, nie je to žiaden vtip. To auto existuje a je možné ho vidieť na všetkých oznámených akciách ako napríklad na videách nižšie:

ATOMIUM v akcii - motor bez olejovej naplne

Spaľovací motor beží bez olejovej vane.

Televízia Prima vo svojom programe Autosalón Prima vykonala test, ktorý si môžete pozrieť na:

Na Slovensku je zatiaľ jediný autorizovaný predajca tejto pokročilej technológie. Ide o spoločnosť Atomium.sk. Na stránke jej e-shopu sa dá nájsť 16 produktov určených pre ekonomicky a environmentálne šetrných motoristov. Viac na www.atomium.sk

A pre nadšencov teórie o vzniku korózie pri použití akýchkoľvek aditív tu máme jedno vysvetlenie, prečo práve ATOMIUM žiadnu koróziu nespôsobuje. Po otázke jedného pána ohľadom korózie sme od výrobcu obdržali odpoveď, že Atomium neobsahuje žiadne kyseliny, ani chlór, ktoré by menili štruktúru železa (motora), a ktoré by spôsobovali oxidáciu, alebo ďalšie reakcie! Hlavný „koktejl“ Atomia je minerál serpentinit a ešte niekoľko druhov minerálov (to už je ale firemné tajomstvo) a nie menej dôležitá časť je práca s pomerom a frakciou pomletia tohto minerálu. Starajte sa o svoje auto prémiovo, zaslúži si to.