Ekologické organizácie pretláčajúce elektrickú mobilitu sú v presadzovaní svojich záujmov obyčajne dosť nekompromisné. Transport & Environment nie je výnimkou, pričom po osobných autách upozorňuje aj na nevyhnutnosť čo najskôr elektrifikovať aj autobusovú dopravu. Ako totiž uvádza James Nix z Transport & Environment, posledné tri roky zaznamenali predaje elektrických autobusov stabilný rast. V roku 2021 malo v EÚ 23 % všetkých novo registrovaných autobusov nulové emisie, zatiaľ čo predtým to bolo len 16 % a v roku 2019 dokonca 12 %. Ako uvádza Nix, ak bude dopyt po „bezemisných“ autobusoch pokračovať rovnakým tempom aj naďalej, všetky novoregistrované autobusy budú bezemisné už v roku 2026. Podľa logiky Transport & Environment preto súrne potrebujeme novú legislatívu na úrovni EÚ.

Zákazníci chcú, výrobcovia nie

Ako tvrdí Transport & Environment, mestá sa chcú rýchlo zbaviť autobusov na fosílne palivá a dopyt po nich rýchlo rastie. Problémom však údajne je, že sa mu výrobcovia nechcú prispôsobiť a ich ponuka nie celkom reflektuje očakávania trhu. Práve toto stojí za tlakom ekologickej organizácie na EÚ, aby zakotvila legislatívnu povinnosť zákazu predaja autobusov so spaľovacími motormi po roku 2027. Iba prísna legislatíva vraj donúti producentov autobusov k radikálnejšej transformácii smerom k elektromobilite. Súčasná legislatíva je vraj príliš mierna a málo motivujúca. Transport & Environment ďalej uvádza, že v roku 2021 boli v Holandsku všetky nové registrované mestské autobusy s nulovými misiami (palivové články, batériové elektromobily), dobre však v tejto oblasti napredujú aj Dánsko, Fínsko a vraj aj Bulharsko. Pokrok dosiahlo aj Poľsko, naopak, v elektrifikácii mestských autobusov výrazne vraj zaostávajú Rakúsko, Česko, Slovensko, aj Chorvátsko a Estónsko. Akým spôsobom  by však mali spomínané krajiny EÚ vyrábať v roku 2027 všetku elektrickú energiu potrebnú pre autobusové vozové parky, už Transport & Environment neuvádza.

zdroj: Transport & Environment