Už v priebehu budúceho týždňa vstúpi do platnosti novela Zákona o cestnej premávke, ktorá okrem iného ruší všeobecne platnú možnosť parkovania na chodníkoch (pri zachovaní 1,5 metrovej šírky). Odstaviť auto na ploche chodníka už bude možné len na vyznačených miestach.

Posunutie účinnosti prešlo len prvým čítaním

Po svojom schválení koncom novembra vyvolala úprava početné búrlivé reakcie a celkom opodstatnene začali padať návrhy na odloženie účinnosti. Samosprávy totiž nemali šancu sa na takúto zmenu pripraviť. Okrem krátkeho časového rámca aj vinou zimného obdobia, v ktorom bývajú rôzne cestné práce problematické.

V reakcii na výhrady pripravili poslanci novelu, ktorá by túto úpravu posunula na rok 2024. Odklad však poslanci nestihli schváliť. Parlamentom prešiel iba v prvom čítaní, čaká ho teda ešte prerokovanie na parlamentných výboroch. Hlasovať sa o ňom môže najskôr 15. marca.

Zákon následne potrebuje podpis prezidentky, ktorá má na to 15 dní. Schválené znenie zákona následne musí vyjsť v Zbierke zákonov SR. Až vtedy nadobudne platnosť, čo sa pravdepodobne stane niekedy v priebehu apríla. Niekoľko týždňov tak bude v platnosti verzia schválená koncom novembra.

Počet priestupkov môže prekročiť kapacitu polície

Zákaz parkovania na chodníkoch teda od 1. marca platí. Mestská polícia ho bude minimálne v hlavnom meste aj reálne vymáhať, čo pre Bratislavské noviny potvrdil vedúci oddelenia komunikácie Peter Borko. Zároveň však naznačil istú mieru tolerancie.

Mestská polícia si podľa Borka uvedomuje, že počet priestupkov môže prekročiť kapacitu jej príslušníkov a príslušníčiek. Primárne preto majú riešiť incidenty ohrozujúce alebo obmedzujúce ostatných ľudí. Môžeme predpokladať, že podobný prístup zvolia policajti počas platnosti zákazu aj v ďalších mestách a obciach Slovenska.