Prudký nárast automobilov na našich cestách za posledných 10 rokov spozoroval asi každý z nás. Momentálne sa na Slovensku eviduje približne 3,3 milióna vozidiel. Od roku 2009 je to nárast o približne o 1 milión. Zmenil sa tiež spôsob života ľudí a z vidieka sa ľudia stále viac a viac sťahujú do väčších miest. Spolu s touto zmenou trendu spôsoby života ľudí vzniká takmer vo všetkých mestách na Slovensku problém s parkovacími miestami, ktorých je akútny nedostatok, keďže jednoducho neboli tvorené pre takéto množstvo automobilov. Tento nedostatok prirodzene vytvára tlak na rast cien za parkovné u nás aj vo svete. Zaujímavosťou je, že z celkového počtu 3,3 mil. vozidiel tieto vozidlá jazdia len 5 % času a teda 95 % času vozidlo parkuje.

Parkovacie lístky minulosťou

Riešením pre stále narastajúci problém statickej dopravy a teda s vysokým počtom automobilov, ktoré dlhodobo obsadzujú parkovacie miesta by mohla byť  celková digitalizácia parkovacieho systému pomocou ParkDots, ktorú v súčasnosti využíva už 25 európskych miest. 
Riešenie pokrýva:
- platby – výber parkovného cez mobilnú aplikáciu
- kontrolu  parkovania – skenovanie EČV a kontrola oprávnenosti
- monitoring obsadenosti – senzory, kamery, závorové systémy, atď...
- parkovacie oprávnenia – rezidenčné parkovanie a správa parkovacích kariet
- integrácie na systémy tretích strán 
- administračné rozhrania.
nedostatok parkovacích miest

zdroj: ParkDots