Výmena čelného skla nie je lacná záležitosť.

Kamienky z našich ciest vyzametať jednoducho nemôžeme. Ak však nemáte havarijnú poistku a spoliehate sa na PZP ostatných vodičov, možno vám svitá na lepšie časy. Národná banka Slovenska vydala stanovisko, v ktorom uvádza, že poškodenie čelného skla vymršteným kameňom je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke samotného vozidla. Predstavuje absolútnu objektívnu zodpovednosť za škodu a majiteľ auta (spod kolies ktorého vyletel kameň) sa jej za žiadnych okolností nemôže zbaviť.

 

Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo. Prevádzka motorového vozidla je teda príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla spôsobí škodu.

 

Ak teda udalosť – škoda na čelnom skle – bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke, škoda vznikla a existuje príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody, prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na čelnom skle, a pokiaľ má uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je poisťovateľ povinný takúto škodu zaňho nahradiť.

 

Jedinou istotou, že dostanete aspoň časť nákladov na výmenu čelného skla je havarijná poistka. Poisťovne zo zákonnej poistky tieto náklady nepreplácajú ani v prípade, že vinník s tým súhlasí.

V zahraničí funguje preplácanie opravy čelných skiel inak ako u nás.

V preklade to znamená, že ak došlo k poškodeniu čelného skla vymršteným kameňom a obaja účastníci spíšu Správu o nehode, poisťovňa je povinná preplatiť škodu. Má to však jedno ale. Stanovisko NBS nie je právne záväzné a teda poisťovne si z neho pravdepodobne ťažkú hlavu robiť nebudú.

 

Poškodený sa síce môže dokonca na NBS obrátiť s podnetom, no táto inštitúcia nemôže poisťovňu prinútiť, aby škodu zaplatila.

 

Jedinou istotou pred plným hradením nového čelného skla je havarijná poistka. Kto však môže za túto chaotickú situáciu? Zákony. V zahraničí patrí čelné sklo do výluky zo zákonného poistenia. To znamená, že nie je možné špekulovať či poisťovňa má, alebo nemá zaplatiť opravu čelného skla z PZP, lebo je jasné, že nemá. Na druhej strane však zahraničné poisťovne ponúkajú možnosť pripoistenia čelného skla k zákonnej poistke a opäť sme pri tom istom.

 

Na Slovensku existujú poisťovne, ktoré ponúkajú toto pripoistenie, no rozhodne nejde o bežnú vec. V našich podmienkach je aspoň nejakou minimálnou istotou havarijná poistka, prípadne sa ešte oplatí mať šťastie a čelné sklo nerozbiť.

 

Prečítajte si aj:  Čakajú nás elektronické diaľničné známky a každoročné zdražovanie!