Podľa slov koncesionára ročná štatistika potvrdzuje pozitívny vplyv rýchlostnej cesty na región i vodičov. Intenzita dopravy na R1 dosiahla v auguste dosiahla svoj vrchol a po ceste prechádzalo v tomto období prechádzalo viac ako 25-tisíc vozidiel denne. Ide o výrazný nárast oproti dennému priemeru v iných mesiacoch.

V roku 2023 tvorila nákladná doprava 17 % z celkového objemu ročnej premávky. Tým sa potvrdzuje významná pozícia diaľnice pri nákladnej doprave.

Nulová úmrtnosť za celý rok, zrekonštruovaný povrch R1ky

V roku 2023 Via Pribina dosiahla významný míľnik: nulovú úmrtnosť v dôsledku dopravných nehôd na diaľnici. „Tento úspech je v súlade s dlhodobým záväzkom bezpečnosti na diaľnici. Od roku 2011 bol zaznamenaný pokles dopravných nehôd na starej ceste I/65 o 80 %,“ popisuje koncesionár a zdôrazňuje, že aj v spolupráci s ministerstvom dopravy organizuje vzdelávacie kampane s cieľom šíriť osvetu o zodpovednej jazde.

Koncesionár R1ky tiež investuje do nových technologických inovácií v oblasti bezpečnosti, napríklad nedávnym zavedením kamerového systému a výstražného svetelného signálu pre vozidlá v protismere.

Via Pribina v roku 2023 zrekonštruovala 14 kilometrov povrchu rýchlostnej cesty.  Okrem toho sa koncesionár venoval aj “zeleným“ aktivitám. Nainštaloval 94 fotovoltaických panelov a 3 moderné tepelné čerpadlá.

“Trvalý pokrok a efektívnosť rýchlostnej cesty R1 Via Pribina sú príkladom úspechu verejno-súkromného partnerstva (PPP). Sme radi, že rýchlostnú cestu v spolupráci s Ministerstvom dopravy udržiavame na najvyššej úrovni, čo výrazne prispieva k ekonomickému a sociálnemu rastu Nitrianskeho kraja,” uviedol Christian Biegert, generálny riaditeľ Via Pribina a výkonný riaditeľ VINCI Highways in Central Europe.

Zdroj a foto: Via Pribina