DOT 5 nemožno nahradiť, ani miešať so žiadnou inou brzdovou kvapalinou

Zatiaľ, čo kvapaliny DOT 2, 3 a 4 sú vzájomne kompatibilné, žiadna z nich nie je miešateľná s DOT 5. Dôvodom je použitá základová kvapalina. U DOT 5 je silikónová, zatiaľ čo pri ostatných je polyetylenglykolová. Ak doplníte kvapalinu DOT 5 do systému, ktorý obsahuje DOT 3 alebo 4, vzniknutá zmes rozleptá pryžové tesnenia brzdového systému. Poškodenie je otázkou krátkej doby (pár dní/týždňov) a výsledkom je nutná kompletná výmena tesnení v celom brzdovom systéme. Nie je to lacná, ani ľahká oprava. NIKDY nemiešajte brzdovú kvapalinu DOT 5 (modrastá) s akoukoľvek inou brzdovou kvapalinou DOT, ktoré majú prírodné farby cca ako motorový olej. POZOR! Vyššie uvedené pojednáva špecificky a len o DOT 5. Tieto informácie sa netýkajú novšej špecifikácie DOT 5.1

Technický pokrok priniesol súčasný vrchol v podobe DOT 5.1

Postupným vývojom sa podarilo vyvinúť lepšiu a odolnejšiu kvapalinu na báze DOT 4 vhodnú pre použitie aj pre extrémne podmienky a vysoké teploty. Žiaľbohu, neoznačili ju logicky 4.1, alebo 6, ale mätúco 5.1. Kvapalín DOT 5.1 na trhu nie je mnoho, no hlavne je treba si veľmi dobre skontrolovať, aby ste miesto nej nekúpili DOT 5. Znova prízvukujeme, DOT 5 je silikónová a DOT 5.1 glykolová a nesmú sa miešať! Ak vo vozidle, kde výrobca odporúča, alebo kde svojvoľne máte brzdovú kvapalinu DOT 5.1 a potrebujete doplniť systém, alebo ho odvzdušniť, môžete na doplnenie použiť aj špecifikáciu DOT 4. Tá je s DOT 5.1 plne kompatibilná. Ak vymieňate celý objem, alebo po oprave znova napĺňate systém, použite len DOT 5.1

Pár zaujímavostí o brzdovej kvapaline
Pár zaujímavostí o brzdovej kvapaline

Prečo si vybrať DOT 5.1?

Brzdová kvapalina DOT 5.1 má hodnotu mokrého bodu varu 190°C a voči DOT 4 má polovičnú viskozitu. V praxi to znamená, že systém naplnený kvapalinou DOT 5.1 má menšie oneskorenie, rýchlejšiu odozvu brzdového pedálu a lepšiu moduláciu účinku ABS. Okrem toho pri údržbe nižšia viskozita uľahčí odvzdušňovanie systému, ale aj jeho vypustenie. Kvapalina DOT 5.1 vykazuje menšiu zmenu objemu v dôsledku výkyvu jej teploty, čím prináša stabilnejší výkon a účinok bŕzd v širokom rozsahu teplôt. Jednou z top ponúk v tomto smere je FUCHS Maintain DOT 5.1

Fuchs Maintain DOT 5.1 môžete kúpiť priamo tu