porovnanie struktury mineralneho a syntetickeho oleja

Porovnanie štruktúry minerálneho a syntetickeho oleja

Podobne pomýlené je naznačovať, že konštrukčne zastarané motocyklové motory Harley-Davidson, alebo motory tzv. muscle cars s rozvodom OHV musia byť mazané výhradne minerálnym olejom z USA, inak sa zadrú. Možno tieto motory naozaj nepotrebujú plnú syntetiku 21. storočia, ale ak by sa v nich objavila, určite sa im nič zásadné nestane. Samozrejme, za predpokladu, že sa dodržia viskozitné a výkonové špecifikácie.
 

Najjednoduchším typom syntetiky sú v skutočnosti upravené minerálne oleje. Bývajú označované ako hydrokrakové základové oleje. Vyrábajú ich v rafinériách tak, že určité druhy minerálnych frakcií podrobia špeciálnemu procesu. Sú drahšie než bežné minerálne oleje, ale nie o veľa. Ich výbornou vlastnosťou je odolnosť proti odparovaniu pri vysokých teplotách. Z technických dôvodov ich používali aj v dávnejšej minulosti, no dnes sú veľmi obľúbené v marketingu, lebo na ich obaloch sa môže legálne používať slovo syntetický bez toho, aby sa príliš utrácalo za olej v obaloch. Lacné syntetické oleje môžu obsahovať až do 20% upraveného minerálneho oleja.

struktura molekul mineralneho oleja

Štruktúra molekúl minerálneho oleja

Pri použití jednoduchých chemických zlúčenin, alebo plynov z rafinérií prípadne iných zdrojov je možné "syntetizovať" - teda vystavať molekuly maziva na mieru tak, aby mali požadované vlastnosti. Napríklad dobré chovanie pri nízkych a vysokých teplotách, nízke straty odparovaním a uchovanie potrebnej minimálnej viskozity pri extrémne vysokých teplotách. Také látky sú skutočne syntetické. Existujú dva základné druhy, ktoré sa využívajú v receptúrach motorových olejov. PAO (polyalfaolefiny) a estery. Ani jedno nie je lacné. PAO je príbuzné minerálnym olejom a sú ideálnymi nosnými látkami pre všetky zlúčeniny používané v minerálnych olejoch. Nevykazujú gelovú štruktúru pri veľmi nízkych teplotách, všetky motorové oleje 0W-X majú receptúru na báze PAO aby splnili náročné testy pri -35°C.


Estery pôvodne vyrábali pre mazanie leteckých prúdových motorov a dodnes sú všetky oleje pre tieto motory na báze esteru. Napriek tomu, že ich vlastnosti sú podobné ako u PAO, majú navyše jednu zásadnú vec. Sami o sebe sú veľmi dobrým mazivom a pomáhajú chrániť kovové povrchy voči opotrebeniu.

 

Pre mazanie vysoko namáhaných pohonných jednotiek (motocyklové motory) obvykle oleje 0W-X a 5W-X nie sú odporúčané. Zrejme najlepšou voľbou pre bežný motocyklový 4-taktný motor je 10W-40. Jedná sa o strihovo stabilný produkt s podielom esteru. Ten zlepšuje mazanie prevodovky a rozvodov. 100%, teda plne syntetické oleje sa vyskytujú v predaji pomerne vzácne. Hlavne preto, že ich výroba je veľmi nákladná a z toho vyplýva ich vysoká cena. Kombinácia ester/PAO s veľmi stabilnými polymérmi je najlepším riešením pre mazanie vysokovýkonných motorov v najťažšom prevádzkovom zaťažení - v pretekoch.

struktura molekul syntetickeho oleja

Štruktúra molekúl syntetického oleja

Základy pre oleje nie sú ani minerálne, semi-syntetické, syntetické alebo rastlinné. Väčšina motorových olejov až do konca 90. rokov bola prevažne minerálneho základu. Syntetika sa rozšírila aj pre bežné použitie až ostatné dve desaťročia, pretože sa podarilo zníźiť ich predajnú cenu. Treba podotknúť, že minerálne oleje dnes a pred pol storočím absolútne nemožno porovnávať. Zlepšenie zmiešania základových olejov zredukovalo niektoré problémy a nedostatky typické pre tieto oleje v 60. a 70. rokoch. Podľa stupna rafinácie, minerálne oleje však stále môžu trpieť nerovnomerných rozmerov molekú, slabších nesaturovaných väzieb v nich a "nečistotami" ako fosfor a aromáty, ktoré spôsobujú jeho kratší výmenný interval, horšie držanie olejového filmu na povrchu, nižšie viskozitné ukazovatele a zanášanie povrchov. Ich vhodnosť použitia určuje do značnej miery ekonomická efektivita. Syntetické oleje sú derivované odlišnou rafináciou. Prakticky v každom smere prinášajú lepšie parametre, najmä vďaka rovnomernej veľkosti molekúl a omnoho vyššej čistote a homogenite. Samozrejme, ich hlavnou nevýhodou je bežne 3-5x vyššia cena.

FUCHS Oil produkty

Výhody syntetických voči minerálnym olejom?

* zásadne znížené opotrebenie
* zásadne zníženie trenia
* omnoho lepšia tepelná stabilita
* zásadne potlačené známky starnutia
* omnoho pevnejší olejový film
* vyššie indexy viskozity
* lepšie schopnosti čistenia
(nižšia spotreba paliva, lepšie a stálejšie výkonové parametre motora, čistejšie vnútro motora, dlhšie intervalý výmeny, zníženie opotrebenia motora)


Nevýhody syntetických olejov?

Primárne cena. Stoja bežne 3-5x viac než minerálne oleje. Niekedy spomínané ďalšie negatíva ako vyššie nároky na tesnenia a ich vyššie "poškodzovanie" a starosti s viskozitou sú najčastejšie dôvody, prečo komunita veteránistov a milovníkov youngtimerov preferuje minerálne oleje. Na ich vlastnú škodu však v týchto kruhoch dostávajú synteciké oleje zlé hodnotenie a neodporúčania často pre nevhodne zvolenú olejovú triedu.


Ako sú na tom polosyntetické oleje?

Vzhľadom na cenu, za ktorú sa predávajú prinášajú zásadné zlepšenie vlastností voči minerálnym olejom. Neexistuje spôsob ani norma, ktorá určuje pomer miešania minerálnych a sytentických základových olejov pre polosyntetiku. Nie je vhodné myslieť si, že cenový rozdiel polosyntetických olejov je len marketingová stratégia, no bez serióznych testov nie je len z obalu možné určiť, ktorá polosyntetika je dobrá a ktorá "pančovaná".

Pripravené v spolupráci s FUCHS OIL Slovensko