Auto Kelly

Interval výmeny oleja sa za posledných 60-70 rokov radikálne predĺžil. Kedysi bolo nutné meniť motorový olej každých 1 500 km a motor si aj tak po 20 - 30 tisíc km žiadal generálku. Technológia výroby motorových olejov, ale aj technológia výroby samotných motorov však medzičasom výrazne pokročila, čím sa podstatne predĺžil aj interval výmeny motorového oleja. Automobilky dnes bežne predpisujú interval výmeny oleja 15 000 km. Niektorí výrobcovia dokonca v kombinácii s takzvanými longlife olejmi posunuli interval výmeny až na 30 000 km. Mnohí motoristi, najmä tí, ktorým na svojom aute záleží, však interval skracujú. Robia správne? Pri intervale výmeny oleja totiž viac ako na čokoľvek inom zleží na spôsobe použitia auta. Ak napríklad jazdíte prevažne v meste, čo znamená krátke trasy, časté štartovanie a rozbiehanie, je vhodné interval výmeny skrátiť o štvrtinu až tretinu. Ak máte športové auto a radi jazdíte vo vysokých otáčkach, prípadne si doprajete občasnú jazdu na okruhu, alebo amatérsky motoršport napríklad vo forme slalomu, motoru iba prospeje, ak skrátite interval výmeny oleja aj na polovicu.

Auto Kelly

Hlavná je viskozita a výkonnostná trieda

Ako vybrať pre váš motor ten správny olej? Základnými parametrami sú viskozita a výkonnostná trieda. Viskozita je miera vnútorného trenia kvapaliny. Zjednodušene sa dá povedať, že je to odpor, ktorý kvapalina kladie tečeniu. Kvapaliny s nízkou viskozitou tečú veľmi ľahko a naopak kvapaliny s vysokou viskozitou tečú ťažko, čiže sú akoby hustejšie. Na viskozitu kvapaliny a špeciálne olejov má veľký vplyv teplota, čo znamená, že čím je olej teplejší tým má nižšiu viskozitu a ľahšie tečie. Pri motorových olejoch sa na určenie viskozity používa klasifikácia SAE (Society of Automotive Engineers), ktorá má pre moderné viacrozsahové oleje dve stupnice. Prvá má označenie W (Winter) a charakterizuje viskozitu oleja v chladných zimných podmienkach. Má 6 stupňov (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) od 0W, kde sa určuje viskozita pri -35°C až po 25W, ktorá určuje požiadavky na viskozitu pri -10°C. Druhá stupnica SAE je označená iba číslom a charakterizuje viskozitu oleja pri 100 °C. Má 5 stupňov (20, 30, 40, 50, 60) a čím je toto číslo vyššie tým má olej väčšiu viskozitu pri 100°C, čo znamená, že pri ďalšom zohriati neskôr stratí svoje mazacie schopnosti. Moderné motorové oleje sú preto označené dvoma číslami napríklad SAE 10W-40. Pri tomto parametre je dobré držať sa odporúčania výrobcu motora, teda pokiaľ sa nechystáte do extrémne chladného, či teplého podnebia. Už samotný motor je totiž navrhnutý so zreteľom na určitú viskozitu oleja. Najmä pri starých motoroch preto nie je vhodné znižovať viskozitu oleja, pretože motor má väčšie vôle, či už výrobné (pri motoroch starších ako povedzme 25 rokov), alebo spôsobené opotrebením.

Auto Kelly

Nezabudnite vždy s olejom vymeniť aj olejový filter!

Ďalším parametrom je výkonnostná trieda. V Európe sa určuje podľa klasifikácie ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - asociácia európskych konštruktérov automobilov). Táto klasifikácia rozlišuje 4 kategórie: A - motorové oleje pre benzínové motory osobných vozidiel, B - pre maloobjemové naftové motory osobných a dodávkových vozidiel, C - pre naftové motory osobných automobilov s filtráciou pevných častíc vo výfuku, E - pre naftové motory úžitkových vozidiel. Každá z týchto kategórií má ešte vlastné triedy. Pre benzínové motory sú napríklad dnes bežne používané triedy A3 a A5. Pri dízlových motoroch sú to triedy B3, B4 a B5. Pričom mnohé oleje spĺňajú zároveň požiadavky pre zážihové aj vznetové motory. Napríklad bežne môžete na trhu nájsť oleje klasifikácie A3/B4. Pri týchto dvoch kategóriách zjednodušene platí, že vyššia trieda musí spĺňať náročnejšie požiadavky. Inak je to pri pomerne novej kategórii C. Tu sú oleje rozdelené do tried C1 až C4 a líšia sa najmä obsahom sulfátového popola a viskozitou. V tomto prípade je opäť vhodné držať sa špecifikácie určenej výrobcom motora. To však neznamená, že nemôžete zmeniť značku oleja. Dôležité však je uvedomiť si, že hoci výkonová špecifikácia rozhoduje o kvalite oleja, nemá vplyv na interval výmeny. Ten určuje výrobca motora aj s minimálnou prípustnou kvalitou oleja. Ak by ste aj použili olej vyššej triedy, nepredĺžite si tým interval jeho výmeny.