Čo to vôbec je?

Čo je DPF?

Diesel particular filter, alebo v reči nám najbližšej, filter pevných častíc, je zariadenie na zníženie produkcie emisií dieselových motorov. Konkrétne má za úlohu zachytávať väčšie, voľným okom viditeľné častice, ktoré vnímame ako „čierny dym“. V súčasnosti už nie je možné zakúpiť si nové dieselové auto bez DPF. Povinnou súčasťou výbavy vozidiel sa stal s príchodom platnosti normy EURO 5. V automobiloch sa síce začal objavovať už aj pri norme EURO 4, ale boli aj výrobcovia, ktorí ho k splneniu emisných limitov ešte nepotrebovali.

Ak máte diesel, ktorý ešte filter namontovaný nemal, alebo máte možnosť si taký spomedzi jazdených vozidiel vybrať, máte o starosť menej. Pre vás ostatných je tu pár informácií, ktoré vám môžu život s ním uľahčiť.

Ako funguje DPF?

Filter slúži ako zberná nádoba na zachytávanie sadzí vo výfukových plynoch, postupne sa nimi zapĺňa. Na zistenie tohto stavu slúžia snímače diferenčných tlakov, jeden umiestnený pred a druhý za filtrom. Ak sa priepustnosť filtra zníži a naplnenie dosiahne hraničné hodnoty, riadiaca jednotka vydá pokyn na spustenie regenerácie, čiže vyčistenia filtra samotného. Na to, aby sa regenerácia mohla spustiť, musia byť však splnené isté parametre a tu nastáva kameň úrazu.

Dlhší život vášho auta nemusí stáť veľa IV. - DPF

Vozidlo na regeneráciu potrebuje:

niekoľko kilometrov k regenerácii (5 - 15 km)
istý čas ( 5 – 10 minút)
otáčky ( 2000 – 3000 otáčok)
teplotu vo filtri (600 – 650°C)

Akonáhle nie je splnená niektorá z týchto podmienok, regenerácia buď nemusí prebehnúť vôbec, alebo ak aj začne, nemusí sa dokončiť. Napríklad vtedy, keď prídeme do cieľa cesty a počas započatej regenerácie vypneme motor. Riadiaca jednotka si informáciu o nedokončenej regenerácii filtra uloží a pri najbližšej príležitosti sa pokúsi vyčistiť filter znova. Lenže čo ak používame naše dieselové auto na krátke vzdialenosti a motor sa sotva stihne ohriať? Nastáva vážny problém a začarovaný kruh problémov začína. Riadiaca jednotka čaká na vhodnú príležitosť, tá však prichádza veľmi zriedkavo a ak náhodou príde, môže sa stať, že sme takmer v cieli, kde vypneme motor. Filter sa plní viac a viac, až dosiahne hraničné hodnoty a nastane problém, ktorý stojí čas aj peniaze navyše. Sprievodným javom množstva nedokončených regenerácií je tiež pribúdanie olejovej náplne motora, ktorá sa riedi dávkami nafty určenými pre zvýšenie teploty v DPF, aby mohla prebehnúť regenerácia. Takto znehodnotená olejová náplň motora je, samozrejme, ďalší problém, kedy olej už nemá požadované parametre a je zriedený naftou.

4 tipy ako sa s filtrom naučiť žiť a urobiť niečo pre jeho dlhšie fungovanie:

* v automobiloch s DPF používajte iba motorové oleje s nízkou produkciou popola označené ako „LOW SAPS“, bežne označené na obaloch aj písmenom „C“.

* ak počas jazdy práve prebieha regenerácia a viete o nej, nevypínajte motor a pokračujte v jazde aj za cenu malej obchádzky, aby auto mohlo túto činnosť dokončiť.

* v prípade, že sa regenerácia spustila a vy napríklad uviaznete v kolóne, kde stojíte na mieste, zvýšte pridaním plynu na neutrály otáčky motora na cca 2 000, čím regenerácii napomôžete.

* ak ste počuli o tom, že auto treba riadne prevetrať na diaľnici s nohou na podlahe a napomôcť tak regenerácii, rýchlo na to zabudnite. Pri požiadavke na vysoký výkon motora, riadiaca jednotka regeneráciu z bezpečnostných dôvodov zakáže! V snahe poskytnúť dostatok výkonu, napríklad na predbiehací manéver. Pravidelne sledujte výšku hladiny olejovej náplne, aby nepresiahla povolené maximum a rozhodne nenaťahujte výmenné intervaly. Olej sa pribúdajúcou naftou znehodnocuje.

Dlhší život vášho auta nemusí stáť veľa IV. - DPF

Neodstraňujte DPF z auta a to z niekoľkých dôvodov:

V snahe „vyriešiť DPF“ sa ľahko môžete ocitnúť v kruhu nových technických aj legislatívnych problémov. Nezabudnite, že odstránením DPF sa vaše auto oficiálne stáva nespôsobilé na jazdu. Môžete sa dostať do problému pri predaji auta, ak o tomto zásahu neinformujete kupujúceho. Kúdolmi čierneho dymu znepríjemňujete život ľudom naokolo a poškodzujete zdravie nás všetkých. S autom bez DPF je riskantné vycestovať do zahraničia. Vo vyspelejších krajinách vám policajti skontrolujú prítomnosť filtra za pár sekúnd priamo na mieste, čo môže skončiť aj odstavením vozidla. V prípade poruchy automobilu vám môže autorizovaný servis odmietnuť reklamáciu počas záruky.

Rada na záver:

Ak budete kupovať ojazdené auto bez odbornej pomoci, prítomnosť a funkčnosť DPF vo vami vyhliadnutom aute si ľahko skontrolujete tak, že sa pozriete na koncovku výfuku, prípadne si siahnete prstom do jej vnútra. Ak ostane čierny od sadzí, niekde bude chyba. Za najdôležitejšie však považujem správne sa rozhodnúť pri výbere auta a jeho motorizácie vzhľadom na trasy, ktoré s ním budete jazdiť.

Daniel Miklóši
Auto poradca