Hlavnou úlohou EGR ventilu je znížiť teplotu horenia a tým emisie oxidov dusíka. Jeho hlavným problémom je zanášanie pevnými časticami vo výfukových plynoch, čoho dôsledkom môže byť znížený výkon a ťah motora, zvýšená dymivosť, zlé štartovanie a nepravidelný chod.

Pomenovanie EGR je skratka anglického názvu Exhaust Gas Recirculation. Ide teda o ventil, ktorý slúži na recirkuláciu výfukových plynov. Jeho úlohou je púšťať časť výfukových plynov späť do sacieho potrubia. Na čo je to ale dobré? Ako veľa vecí v dnešnej dobe, aj recirkulácia výfukových plynov súvisí s ekológiou. Cieľom tohto systému je znížiť emisie oxidov dusíka NOx. Tie vznikajú pri vysokých teplotách spaľovania. Ak ale zmiešame čerstvý vzduch v saní s výfukovými plynmi, výsledná zmes, ktorá sa dostane do valca, má menší podiel kyslíka a tým dochádza k zníženiu teploty horenia. Nuž a výsledkom sú samozrejme menšie emisie NOx. ERG ventil majú preto prakticky všetky vznetové motory spĺňajúce emisné normy EURO 4.

AutoKelly

Menej kyslíka však znamená, že vo valci zhorí menej paliva a to vyprodukuje menej mechanickej práce. EGR ventil je preto otvorený iba pri čiastočnom zaťažení, keď vodič nepotrebuje plný výkon. Inými slovami množstvo výfukových plynov v saní závisí od toho, koľko výkonu od motora požadujeme. Vo všeobecnosti platí, že EGR ventil je aktívny približne do 3 000 ot/min. To však platí iba pri jednookruhových systémoch. V moderných motoroch však čoraz častejšie nájdeme dvojokruhový systém recirkulácie výfukových plynov, ktorý je aktívny v širšom rozsahu. Ten má vysokotlakovú a nízkotlakovú časť. Pri vysokotlakovom spätnom vedení výfukových plynov prúdia výfukové plyny priamo so zberného výfukového potrubia cez EGR ventil do sania za turbom. Na rozdiel od toho cez nízkotlakový okruh idú späť výfukové plyny, ktoré už prešli filtrom pevných častíc. Potom prejdú chladičom výfukových plynov a vrátia sa cez EGR do sania, ale ešte pred turbom.

AutoKelly

Zanesený EGR ventil vás môže pekne potrápiť

Najväčším problémom EGR ventilu je, že vo väčšine prípadov jeho použitia ním prúdia výfukové plyny, ktoré neprešli DPF filtrom (jednookruhový systém a vysokotlakový okruh pri dvojokruhovom systéme). To znamená, že so sebou nesú všetky pevné častice, ktoré vznikli pri spaľovaní. Tie sa usádzajú v samotnom ventile, ale aj v saní. Výsledkom je po určitom čase znefunkčnený ventil, ktorý sa už nedokáže zatvoriť. Sadze sa však neskôr usádzajú aj v sacom potrubí. To môže pre motor znamenať znížený výkon a ťah motora, zvýšenú dymivosť, zlé štartovanie, nepravidelný chod, šklbanie a vynechávane spaľovania. Následkom toho sa motor prepne do núdzového režimu a vyžiada si návštevu servisu. Aby ste predišli týmto problémom a následnej výmene EGR ventilu, je vhodné ho každých 50 000 až 60 000 km vybrať a vyčistiť.