Každé predbiehanie, bez dodržania zásad, môže skončiť nehodou. Rozmýšľajte pri šoférovaní!

Nehody spôsobené nesprávnym predchádzaním každý rok spôsobia neskutočne veľké škody na životoch, zdraví a v neposlednom rade na majetku. Aj napriek veľmi pomaly sa rozširujúcej sieti diaľnic a rýchlostných ciest a vďaka autám s lepšou aktívnou a pasívnou bezpečnosťou následky neubúdajú. Odborníci vidia problém v nedostatočnej skúsenosti a v porušení základných zásad. 

Pri predbiehaní musíte rozmýšľať a predvídať. Pamätajte na tieto zásady:

Nespoliehajte sa na prerušované čiary

Prerušované čiary sú na niektorých neprehľadných úsekoch a zákrutách ešte z doby, keď v okolí cesty neboli žiadne stromy, tráva, porast a i. Práve tieto prekážky znemožňujú alebo znižujú rozhľad. Dostatočný rozhľad a priestor je základným kritériom bezpečného predbiehania.
 

Pripravte sa podradením
Musíte vnímať rýchlosť auta, ktoré predchádzate. Je rozdiel, či predbiehate traktor, kamión alebo skúter. Zároveň musíte poznať dynamické vlastnosti auta, ktoré riadite. Od starého atmosférického diesla nesmiete očakávať bezpečný predbiehací manéver. Ešte pred predbiehaním nezabudnite na smerovku, skontrolovať ešte raz situáciu v spätných zrkadlách a potom podradiť aspoň o jeden rýchlostný stupeň. Podradením sa motor dostane do vyšších otáčok, pri ktorých má väčší výkon a vozidlo lepšie zrýchľuje. Pri niektorých motoroch vyššie otáčky neznamenajú vždy lepšiu akceleráciu! S pridávaním plynu je potrebné začať už keď sa ukazuje voľná cesta, alebo je auto v protismere blízko. Pozor na protiidúce vozidlo. V momente plynulého zatočenia do protismeru má mať auto čo najvyšší rýchlostný rozdiel.

Čo robiť, ak ste obiehaný?

 • Nesťažujeme predbiehanie zrýchľovaním – porušujete zákon! Ak vodič predbiehaného auta začne zvyšovať rýchlosť, ohrozuje bezpečnosť a plynulosť premávky!
 • Sledujte spätné zrkadlá,
 • Dajte sa bližšie pri krajnici, predbiehanie uľahčite, nie komplikujte!
 • Nezmenšujte miesto na zaradenie.


Ako správne predbiehať?

 • Neobmedziť ani neohroziť predbiehané auto, ani autá v protismere,
 • Pripraviť sa a pozorne sledujte premávku,
 • Nechajte si na predbiehanie dostatočnú vzdialenosť a zvoľte úsek s dobrým výhľadom na cestu (nie tesne pred zákrutou, križovatkou a i.)
 • Pred predbiehaním skontrolujte spätné zrkadlá (situácia sa mohla zmeniť, napr. obiehať mohli začať aj iní vodiči, alebo je za vami motorkár, ktorého ste pred tým nevideli),
 • Pred predbiehaním podraďte na nižší stupeň, aj o dva, alebo využite funkciu kickdown. Využite plný výkon motora a predbehajte čo najrýchlejšie a čo najkratšie,
 • Nestrhávate volant prudko, na zlých povrchoch to končí nešťastne,
 • Nepreraďujte pri predchádzaní na vyšší stupeň
  (môže dôjsť k strate otáčok a situácia sa skomplikuje)
 • Používajte smerovky,
 • Buďte tolerantní.

Zákon upravuje predchádzanie jasne

1. Predchádzanie/predbiehanie, je okrem iných znení spomenuté hlavne v § 15 z.č. 8/2009 O cestnej premávke, kde je okrem iného uvedené že:

 1. Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Pri jazde v pripájacom jazdnom pruhu alebo v odbočovacom jazdnom pruhu sa smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom jazdnom pruhu.
 2. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy, pričom nesmie ohroziť vodičov jazdiacich za ním.
 3. Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla.
 4. Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.

2. V zákone je ďalej uvedené, kedy vodič predchádzať nesmie:

 1. ak nemá rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie,
 2. ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo, alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,
 3. ak by ohrozil, alebo obmedzil vodiča v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky,
 4. ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo podľa bodu 1.1, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v tom istom smere jazdy,
 5. cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh; to neplatí pre prípad uvedený v prvom bode,
 6. po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo podľa bodu 1.1, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici,
 7. pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla,
 8. pri jazde cez železničné priecestie,
 9. ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr,
 10. na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.
 11. ak to zakazuje dopravné značenie.

Krátke zhrnutie pre menej skúsených vodičov

Viac skúsení vodiči toto nemusia ani čítať. Menej skúseným to iste pomôže.

Pri predbiehaní iného vozidla začnite pridávať ešte vtedy, keď Vám oproti prichádzajú posledné autá. Vykloňte sa plynulým otočením volantu, nie strhnutím. Vždy kontrolujte v spätných zrkadlách vozidlá za sebou a podľa smeroviek a vyklonenia majte pod kontrolou úmysly vodičov okolo Vás. Predpokladajte, že ak ste v kolóne, tak aj pred vami idúce autá budú chcieť "brzdu premávky" obehnúť. Neryte sa za každú cenu dopredu, lebo sa môže stať, že sa nebudete mať kam zaradiť. Pri predbiehaní nepozerajte len na ľavú časť vozovky. Sledujte celú šírku. Vo vašom smere môže byť nejaká prekážka, ktorú bude chcieť vami predbiehaný vodič obísť.

Pri predchádzaní mimo obce vám zákon umožňuje použiť aj klaksón. Pri predchádzaní v noci nie je zlé vodiča predchádzaného vozidla upovedomiť krátkym bliknutím diaľkových svetiel.  
 
Tí lepší vodiči z povolania (autobusári, kamionisti...) dávajú vedieť za nimi idúcim autám pri horšom rozhľade krátkym bliknutím pravej smerovky, čo znamená „môžeš“. Ľavú smerovku používajú iba výnimočne, a znamená „stoj“. Ak vám niekto takto pomôže, poďakujte sa mu krátkym bliknutím výstražných smeroviek.

Pri predchádzaní mimo obce vám zákon umožňuje použiť aj klaksón. Pri predchádzaní v noci nie je zlé vodiča predchádzaného vozidla upovedomiť aj krátkym bliknutím diaľkových svetiel.  

 
Tí lepší vodiči z povolania (autobusári, kamionisti...) dávajú vedieť za nimi idúcim autám pri horšom rozhľade krátkym bliknutím pravej smerovky, čo znamená „môžeš“. Ľavú smerovku používajú iba výnimočne a znamená „stoj“. Ak vám niekto takto pomôže, poďakujte sa mu krátkym bliknutím výstražných smeroviek.

Zdroj: Slov-Lex, Drajv