Nové technológie sú mladým pridrahé
 

Mladšie ročníky však často vnímajú dnešné automobilové technológie ako príliš drahé; viac než polovica generácie Z a 46% generácie Y súhlasila s výrokom "veľmi rád by som chcel využívať nové technológie v automobiloch, zdajú sa mi však príliš drahé".
 

"Vo všeobecnosti spájame pokročilé technológie s luxusnými vozidlami, ktoré častejšie kupujú staršie ročníky,” vysvetľuje Jeff Campana, Senior Vice President pre sektor Automotive v spoločnosti GfK. "Generácie Y a Z sú však už výrazne naladené na využívanie technológií a s tým súvisiace výhody – nie len pripojenie na internet kdekoľvek a za pochodu, ale aj funkcie súvisiace s bezpečnosťou, prípadne čistotou. Vnímame preto zreteľnú príležitosť pre výrobcov automobilov, aby sa pokúsili zaujať tieto generačné skupiny s mimoriadnym významom tým, že zabudujú pokročilé zariadenia a služby aj do kategórie malých vozidiel a sedanov nižšej strednej triedy, ktoré sú skôr vo finančnom dosahu mladších spotrebiteľov.”


Až 44% členov generácie Z uvádza práve malé autá a sedany nižšej strednej triedy ako kategóriu prvej voľby v prípade zámeru kúpiť si vozidlo, kým medzi generáciou Y je to 38%.


"Vo výsledkoch prieskumu sa odráža nadšenie mladej generácie pre technológie vo všeobecnosti. To určite ovplyvní aj ponuku automobilového priemyslu. Uvedené výsledky z prieskumu platia najmä pre veľmi rozvinuté trhy ako je USA. Verím, že pre automobilky bude užitočné poznať tieto informácie aj z našich trhov, preto plánujeme realizáciu štúdie tiež v regióne strednej a východnej Európy", uzatvára Petr Megela, Consultant Automotive z GfK.
 

zdroj: hnonline.sk