Samozrejme, aj v tomto prípade je možné hovoriť len o lokálnych emisiách. To, že sú záporné znamená, že Toyota Mirai dokáže vzduch použitý v procese palivových článkov očistiť zbavením škodlivých plynov, ktoré v ňom sú rozptýlené. Je zrejmé, že okrem samotnej výroby auta, ako v každom prípade aj tu platí, že emisie vznikajú, to je logické. No vznikajú aj pri extrakcii vodika a to je jeden z hlavných protiargumentov voči vodíkovým autám. Že energetická náročnosť výroby tohto paliva je ešte horšia ako v prípade výroby elektrickej energie. Bude ešte veľmi zaujímavé a pestré sledovať vývoj pohonov áut, špeciálne toto desaťročie. Je veľmi pravdepodobné, že túto dekádu príde k zásadnému zlomu a budeme poznať smerovanie a hlavné prúdy. My len dúfame, že to nebude jediný smer a svet nebude voliť jedinú možnosť.

PLUSY:

+ dobre zvládnutý futuristický dizajn

+ ergonómia interiéru

+ priekoponická technológia

+ rýchle tankovanie

 

     

MÍNUSY:

- vnútorný priestor

- zastaraný infotainment 

- pre svoju triedu podpriemerný výkon