Kalendár

Formát ostal nezmenený, no zaradili sme test day na začiatok sezóny. Cieľom je, aby sme sa pred ostrým štartom stihli spoločne rozhýbať a otestovať techniku. Ďalšou dôležitou súčasťou test day je dať priestor našim jazdcom na prezentáciu pred sponzormi. Test day je plánovaný na veľký piatok - čo je štátny sviatok a štartovné na celý deň - kde je garantovaných 8x30min blokov - je pre registrovaných účastníkov SOP 169,-Eur. (V prípade, že počet účastníkov to umožní, upravíme program na mieste formou OPEN TRACK).

25.3.2016     | SlovakiaRing     | TestDay
14.4.2016     | Brno                   | SOP / TA 
  5.5.2016     | Slovakia Ring    | SOP / TA 
  5.7.2016     | PannoniaRing   | SOP / TA 
21.7.2016     | Brno                   | SOP / TA 
29.8.2016     | PannoniaRing   | SOP / TA 
29.9.2016     | Slovakia Ring    | SOP / TA

Slovenský Okruhový Pohár

Registrácia do seriálu

Na stránke www.okruhy.sk v sekcii: www.okruhy.sk/registracia/registracia/ je nutné sa znovu registrovať a získať štartovné číslo. Tento úkon je nutný z dôvodu nového delenia tried a skupín a aj z dôvodu zbytočného blokovania čísiel z predchádzajúcich ročníkov. Pri registrácii je nutné vyplniť presné údaje. Upravili sme systém, ktorý z týchto údajov bude tvoriť aj poradie. V registračných kolónkach pribudla možnosť uviesť aj tím.

Zmena v pravidlách

V tomto roku došlo aj k drobným zmenám v pravidlách. 
Bodovanie ostalo nezmenené, pribudla možnosť získať body za kvalifikáciu: 1. miesto - 3 body, 

2. miesto - 2 body, 3. miesto - 1 bod.
Na konci dňa budeme pohárom oceňovať len prvých troch najlepších za celý deň. Poradie vznikne súčtom bodov z Q1, Q2, R1, R2. Pri rovnakom počte bodov rozhodne o poradí umiestnenie v R2.

Slovenský Okruhový Pohár

Delenie skupín/tried

Na základe skúseností z predošlých sezón sme boli nútení pristúpiť aj k drobným zmenám v rámci časového harmonogramu a aj v delení skupín a tried. Oproti minulému roku sme zrušili pre malý záujem triedu 7 - formule. Rovnako sme sa rozhodli nedeliť seriál na licencovaný a nelicencovaný. Ďalšou zmenou je rozdelenie najpočetnejších tried 2 (do 2,0l) a 3 (do 3,0l) podľa váhy. Deliacou váhou bude pri triede 2 – 1.000kg a pri triede 3 – 1.100kg . Ďalšou zmenou je rozdelenie triedy 6 – open cars na malé a veľké. Delenie bolo nutné z nasledovných dôvodov: v prvom rade táto predtým samostatná skupina sa rozdelila do dvoch skupín do STC a BTC. Do STC idú malé otvorené auta ako 1,6 Caterhamy alebo Radical Prosport. To sú všetky autá s referenčným časom nad 2.20s na Slovakia Ringu. Ostatné do skupiny BTC. Podľa toho, do ktorej triedy sa pretekár prihlási, tam bude počas celej sezóny.
V rámci delenia skupín a tried sme zaviedli samostatnú skupinu CUP a v nej okrem už z minulých rokov známych tried Fiesta a MX-5 sme zriadili aj triedu Lotus Elise. Momentálne máme potvrdených po päť kusov Lotusov a Fiest a zatiaľ jedenásť MX-5.

Skupina STC (small touring cars)
Trieda 1 do 1600 ccm
Trieda 2 do 2000 ccm  (variant 1: do 1.000kg)
Trieda 2 do 2000 ccm  (variant 2: nad 1.000kg)
Trieda 6 open cars        (variant 1: small)

Skupina BTC (big touring cars)
Trieda 3 do 3000 ccm  (variant 1: do 1.100kg)
Trieda 3 do 3000 ccm  (variant 1: nad 1.100kg)
Trieda 4 do 3500 ccm  
Trieda 5 nad 3500 ccm  
Trieda 6 open cars        (variant 2: big)

Skupina CUP
Trieda 7 Lotus Elise 
Trieda 8 Ford Fiesta
Trieda 9 Mazda MX-5

Slovenský Okruhový Pohár

Časový harmonogram

Časový harmonogram uzrel svoju pevnú podobu pre celú sezónu. V prípade extra plateného tréningu, už známeho z minulej sezóny, došlo k rozdeleniu na polovičku. Pri zachovaní 30 minútového bloku sme znížili počet áut na trati.

Časový harmonogram podujatí 2016:
Time | Type | Group
9:00-9:30 FP Extra STC/CUP
9:30-10:00 FP Extra BTC
10:00-10:20 FP STC/CUP 
10:20-10:40 FP BTC
10:40-10:45 PAUSE
10:45-11:05 Q1 STC/CUP 
11:05-11:25 Q1 BTC
11:25-11:30 PAUSE
11:30-12:00 RACE1 STC
12:00-12:30 RACE1 CUP
12:30-13:00 RACE1 BTC
13:00-14:00 PAUSE 
14:00-14:20 Q2 STC/CUP 
14:20-14:40 Q2 BTC
14:40-14:50 PAUSE
14:50-15:20 RACE2 STC
15:20-15:50 RACE2 CUP
15:50-16:20 RACE2 BTC 
16:20-16:50 TAFP
16:50-16:55 PAUSE
16:55-17:25 TA1
17:25-17:30 PAUSE
17:30-18:00 TA1

FP Extra: free practice extra paid
FP: free practice
Q1/Q2 : qualification
R1/R2 : race 20 minutes
TAFP : free practice time attack
TA1/TA2 : time attack
STC: small touring cars: groups : 1,6 , 2,0 and small Open Cars
CUP : Fiesta , MX-5, Lotus Elise
BTC : 3,0 , 3,5, above 3,5 and big Open Cars

Slovenský Okruhový Pohár

Štartovné

V sezóne 2016 ostáva štartovné pred pretekom nezmenené. Do 31.1.2016 je možné uhradiť štartovné na celú sezónu. Došlo len k zrušeniu zvýhodneného štartovného  14 dní pred podujatím:

Štartovné na jednodňové preteky = 199€
Celoročné štartovné - 159 €/pretek (úhrada do 31.1.2016) = 954 €
Extra tréning 30 min = 30 €
TimeAttack = 99 €
Test-day Slovakia Ring (8x 30min): 
169 € (účastník SOP) 
209 € (ostatní)

Time Attack

Na základe stále sa zvyšujúceho záujmu o formát TA sme sa rozhodli pre tento seriál zrealizovať celosezónny kalendár. Na stránke www.okruhy.sk sme zriadili samostatnú sekciu www.okruhy.sk/time-attack/ . Tu bude možné sa registrovať na jednotlivé podujatia. Tento seriál je určený pre každého. Základná požiadavka je ťažné oko vpredu a vzadu a bezpečnostná výbava: prilba, rukavice a celotelová kombinéza.

MX-5 CUP Slovakia

Po úspešnej minuloročnej sezóne sme zriadili pre tento seriál samostatnú stránku www.mx5cup.sk. Do kalendára MX5 pribudnú okrem kalendára SOP aj siedme preteky a to Cena Slovenska. Seriál MX5 bude zapísaný v ročenke SAMŠ. Víťaz MX5 bude zároveň aj víťazom Slovenského Pohára SAMŠ. Rozdiel oproti SOP je v tom, že z 14 pretekov ide do celkového hodnotenia len 12. Dva najhorší sa škrtajú.

Slovenský Okruhový Pohár

Partneri a média

Seriál nie je možné realizovať bez podpory partnerov. Je pre nás potešením, že spoločnosti Inter Cars a racingshop.sk sú našim partnerom od začiatku seriálu a tento rok sa medzi hlavných partnerov zaradila aj spoločnosť Chatau Krakovany
Mediálnu podporu seriálu a výrobu videí pre nás na profesionálnej úrovni celú minulú sezónu zabezpečovala spoločnosť StudioLife. Aj pre budúcu sezónu v tejto spolupráci budeme pokračovať. V rámci tejto spolupráce je zabezpečená distribúcia reportáži v televíziách Sport5, Slovaksport a DigiSport. Rovnako je možné dohodnúť aj výrobu videa pre potreby jednotlivých jazdcov a teamov.
Čo sa týka oficiálnych fotografií, rovnako ako minulý rok pokračujeme v spolupráci s Jakubom Rovným z race.sk. Tento fotograf je okrem oficiálnej fotogalérie k dispozícii aj jednotlivým jazdcom. 1 auto v teame za cenu 35,- eur, 2 autá v teame 50,- eur a každé ďalšie auto v teame 20,- eur. Z každého preteku garantujeme galériu 15 fotiek.

V mene celého organizačného tímu veríme, že tieto zmeny pre vás budú znamenať ešte lepšiu sezónu a atraktívnejšie preteky.

Zdroj: tlačová správa