Nová generácia bezpečnostného systému obsahuje tretiu úroveň autonómnosti, ktorá však vo svete nie je žiadnou horúcou novinkou. Predstavená bola spoločnosťou Audi už v roku 2017 pre model Audi A8. Aj keď Audi preukazovalo trvalú vieru v autonómnu technológiu, nakoniec uviedli, že stále nie je ten pravý priestor pre plné využívanie a rýchle napredovanie autonómnych funkcií automobilov. Problémom je najmä zodpovednosť a legislatíva. 

Vlastnosti systému Honda SENSING Elite

Funkcia „hands-off“ (bez používania rúk)

Počas jazdy s adaptívnym tempomatom s aktivovaným systémom nasledovania pomalou rýchlosťou a asistentom udržiavania v jazdnom pruhu, ak sú splnené určité podmienky na rýchlostnej ceste, bude systém pomáhať pri jazde, aj keď vodič nemá ruky na volante. 

Adaptívne riadenie v jazdnom pruhu

Systém pomáha pri jazde a sledovaní automobilu pred vozidlom v jazdnom pruhu. Systém vedie vozidlo stredom jazdného pruhu pri zachovaní vopred nastavenej rýchlosti vozidla. Ak je pred vozidlom auto, systém pomáha auto sledovať a dodržiavať správnu vzdialenosť odstupu.

Asistent zmeny jazdného pruhu 

Keď vodič počas jazdy využíva adaptívne riadenie v jazdnom pruhu a potvrdí, že okolie je bezpečné, a zapne smerové svetlo, systém pomáha pri akcelerácii či spomalení a riadení počas zmeny jazdného pruhu. Systém tiež pomáha pri zmene jazdného pruhu alebo pri predídení druhého vozidla. Keď systém zistí, že auto idúce pred vozidlom ide nízkou rýchlosťou, upozorní vodiča a potom pomôže pri predídení a návrate do pôvodného jazdného pruhu.

Honda SENSING Elite

Funkcia navádzania v dopravnej zápche Traffic Jam Pilot

Pokiaľ sa vozidlo pri riadení s využitím adaptívneho riadenia v jazdnom pruhu za určitých okolností ocitne v dopravnej zápche, systém preberá kontrolu nad akceleráciou, brzdením a riadením a za vodiča sleduje okolie vozidla. Systém jazdí, zastavuje a obnovuje jazdu v rovnakom jazdnom pruhu, pričom dodržiava správnu vzdialenosť odstupu v súlade s rýchlosťou auta idúceho pred vozidlom.

Asistent núdzového zastavenia

Ak vodič naďalej nereaguje na požiadavky systému na prevzatie (odovzdanie riadenia späť vodičovi), systém vozidlo postupne spomaľuje, mení jazdné pruhy, až prejde do krajného jazdného pruhu alebo na krajnicu vozovky, kde vozidlo zastaví.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Zdoj: Honda