Nový materiál AMC je špeciálnou hliníkovou zliatinou so zaliatymi vláknami ďalšieho kompozitu, principiálne sa teda veľmi nelíši od karbónu tvoreného vláknami "zaliatymi" spájajúcim materiálom. Na rozdiel od hojne využívaného karbónu je však AMC technologicky vhodnejší pre použitie v extrémnejších podmienkach. Výhodou je nielen jeho obrovská pevnosť, ale aj tepelná odolnosť a tvarová stálosť. Dá sa preto použiť na miestach, kde to konštruktérom karbón doteraz neumožňoval.

Patent na výrobný proces

Spoločnosť Alvant je majiteľom chráneného patentu na technologické postupy výroby  zliatiny AMC, ktorú hodlá použiť nielen v leteckom, zdravotníckom a kozmickom priemysle, ale aj pri výrobe v automobilovom priemysle. Údajne všade tam, kde by to bežné ľahké zliatiny či karbónové vlákna pevnostne a tepelne nevydržali. Nahradiť má najmä dnes hojne využívaný karbón, AMC totiž výborne odoláva deformácii pri zaťažení, modulom pružnosti v ťahu (Youngov modul 250 GPa) prekonáva väčšinu súčasných ocelí a pevnosťou v tlaku prekonáva uhlíkové vlákna. Výhodou však je, že si dobré pevnostné charakteristiky zachováva aj pri vyšších teplotách. Ešte pri 250 °C má Youngov modul AMC hodnotu 230 GPa a pevnosť v ťahu 1150 MPa. Metalurgovia spoločnosti Alvant hovoria, že tuhosťou v priečnom smere (Youngov modul 160 GPa), aj pevnosťou v ťahu  (150 MPa) ich materiál výrazne prekonáva tuhosť uhlíkových vlákien.

Na podvozky, v letectve aj pre elektromobily

Alvant doteraz spolupracoval najmä s leteckými výrobcami, v automobilovom sektore sa však pre AMC otvárajú ďalšie polia pôsobnosti. Už teraz konštruktéri navrhli niekoľko zavesení kolies (Ford, Rolls-Royce), najväčšie uplatnenie však Alvant vidí pri elektromobiloch. Za určitých okolností má totiž AMC schopnosti materiálov používaných napríklad v nepriestelných vestách a môže slúžiť na ochranu trakčných batérií pred mechanickým poškodením. Jeho výhodou je však aj nízka hmotnosť, čo ho zasa predurčuje ako výborný materiál na výrobu rotorov. Tu konštruktéri opäť vyzdvihujú najmä jeho veľký podiel na budúcom znížení hmotnosti elektrických áut.

zdroj: Alvant