Ako konštatuje organizácia Transport & Environment, letectvo má klimatický problém. Pri súčasnom tempe expanzie letísk a zvyšovania sa počtu leteckých liniek je predpoklad, že objem emisií CO2 produkovaných leteckými motormi vzrastie do roku 2050, v porovnaní so súčasným stavom, o ďalších 38 %. A to aj navzdory vývoju leteckých motorov a príchodu nových technológií. Tento stav je podľa Transport & Environment neudržateľný a proti leteckej doprave treba na legislatívnej úrovni podniknúť rázne opatrenia. A nielen tam, ekológovia upozorňujú aj na zbytočné lety a využívanie leteckých kapacít aj tam, kde to nie je nevyhnutné.

Ukončenie expanzie letísk

Obmedzovanie leteckej dopravy a jej vplyvov na životné prostredie sa podľa Transport & Environment musí sústrediť na dva hlavné piliere. Prvým je ukončenie expanzie letísk a obmedzenie počtu samotných letov. Problémom sú údajne najmä krátke služobné letecké cesty, ktoré sa dajú nahradiť online konferenciami, alebo absolvovať iným druhom cestovania. Cieľom je obmedzenie počtu letov na 50 % v porovnaním s obdobím pred pandémiou Covidu. Len pomocou tohto opatrenia by sa vraj dalo do roku 2030 ušetriť až 32,6 mil. ton CO2, čo je ekvivalent prevádzky 16 mil. klasických áut.

Ďalším krokom má však byť zmena legislatívy a nové daňové zaťaženie znečisťujúcej leteckej dopravy. Letecký priemysel musí zaplatiť dane zodpovedajúce skutočným škodám na klíme, ktoré pácha. Transport & Environment upozorňuje najmä na nespravodlivé výhody, ktoré dnes užíva. Treba zvýšiť zdanenie leteckého paliva (čím sa vytvorí tlak na používanie novej generácie „zeleného“ kerozínu), zdanenie leteniek a najmä treba zohľadňovať všetky emisie tvorené leteckými motormi (nielen CO2, ale napr. aj emisie spôsobujúce tzv. kondenzačnú stopu). Letectvo nevyhnutne potrebuje prechod na používanie trvalo udržateľných palív (napr. e-kerozín vyrábaný zo „zeleného“ vodíka). Vo vývoji sú momentálne aj elektrické a vodíkové lietadlá. Vývoj novej generácie leteckých technológií je však veľmi drahý, čomu by mala premyslenými a ráznymi krokmi viac pomôcť aj samotná EÚ.

zdroj: Transport & Environment