Dnešný stav automobilového sveta prechádzajúceho transformáciou zo spaľovacích motorov na elektromobily, je veľmi neštandardný a v niektorých hľadiskách v podstate nespravodlivý. Na mysli máme predovšetkým posudzovanie ich celkového vplyvu na životné prostredie, kedy sa elektromobily stále považujú za plne bezemisné vozidlá. Iná je aj metodika započítavania elektrifikovaných vozidiel do celkových flotilových emisií automobiliek (preto sa väčšina výrobcov stále tak ženie za výrobou a predajom plug-in hybridných verzií). Tento stav tu nebude pochopiteľne večne a EÚ už teraz pripravuje nové pravidlá, podľa ktorých budú nové elektrické autá posudzované aj z hľadiska svojho vplyvu na životné prostredie.

Nová metodika do roku 2025

Novú metodiku posudzovania emisného vplyvu elektrických áut počas ich celého životného cyklu v súčasnosti pripravuje Európska komisia a hotová by mala byť do roku 2025. Nové pravidlá sú už teraz strašiakom veľkých a ťažkých elektrických áut, metodika bude totiž určujúcou pri stanovovaní budúcich poplatkov za používanie auta a jeho zatriedenia do „emisnej triedy“. Čím bude auto používať menší a ľahší akumulátor (jeho výroba, používanie a recyklácia menej zaťažia životné prostredie), tým budú poplatky spojené s jeho obstaraním, používaním a neskoršou recykláciou nižšie.

Vydýchnuť si však nemôžu ani majitelia áut so spaľovacími motormi, EÚ pripravuje metodiku sledovania ich reálnych emisií pomocou údajov z tzv. „čiernej skrinky“. Tú už dnes vozí vo svojich útrobách každé nové auto a jeho softvér umožňuje zozbierané údaje ukladať do nezmazateľnej pamäte. Únia zatiaľ neprezradila, ako so získanými údajmi naloží. Zákonodarcovia len uistili, že nedôjde k žiadnemu zneužitiu údajov a zatiaľ má ísť len o „zbieranie podkladov“ k pripravovanej metodike. Aj po avizovanom roku 2035 totiž na ceste zostane obrovské množstvo áut so spaľovacími motormi a EÚ nad nimi potrebuje kontrolu. S čím nakoniec vyrukuje a ako bude vyzerať výsledná metodika posudzovania celového vplyvu áut na životné prostredie, zostáva nateraz tajomstvom. Už čoskoro by však mali byť známe ďalšie podrobnosti.

zdroj: Euractiv, Reuters