Dostatočne dimenzovaná infraštruktúra je základným predpokladom dobre fungujúcej elektrifikovanej dopravy. A nielen v oblasti počtu nabíjacích staníc, ale aj čo sa týka kapacity rozvodnej siete a spôsobu jej „nabíjania“ energiou z viacerých obnoviteľných zdrojov. Práve v budovaní infraštruktúry stojí pred EÚ obrovská výzva. Legislatívne totiž zadefinovala rok 2035, odkedy si už nekúpite žiadne auto so spaľovacím motorom. Toto je však len prvá časť súvetia, tá druhá spočíva v tom, že všetci budeme jazdiť už len na nových autách poháňaných elektrickou energiou. A tie bude treba niekde nabíjať. Predstava, že sa tak bude diať v noci cez wallboxy na dvoroch rodinných domov, je naivná. EÚ skrátka musí podporiť výstavbu verejných nabíjacích staníc. A musí ich byť dosť pre všetkých.

Povinné ciele pre všetkých

Ak sa budeme baviť o počte verejných nabíjačiek, ktoré potrebujeme postaviť do roku 2035, Európa musí pri výstavbe nových staníc zrýchliť priemerne až 30-násobne oproti dnešnému stavu. Odborníci tušia, že to nebude také jednoduché a nad celkovým pokrytím EÚ verjnými nabíjačkami zatiaľ visia otázniky. Aby však proces napredoval, Rada Európskej únie navrhla pre všetky členské krajiny EÚ povinné ciele. A v rámci nich stojí aj nariadenie, podľa ktorého by mali byť už v roku 2025 na hlavných európskych cestách rýchlonabíjacie stanice každých 60 km. Určený je však aj ich minimálny požadovaný výkon – presne 150 kW. Po prechodnom 5-ročnom období sa v roku 2030 platnosť tohto nariadenia následne rozšíri na všetky cesty. Takže v ideálnych podmienkach si EÚ predstavuje, že všetky členské štáty budú mať už o necelých osem rokov každých 60 km verejnú rýchlonabíjačku. Tam sa však snahy EÚ nekončia, do platnosti by mal vstúpiť aj jednotný platobný systém, ktorý by povinne umožnil všetkým využívať všetky nabíjačky (bez ohľadu na značku, či poskytovateľa služby). Uvedený návrh musí ešte v septembri 2022 schváliť Európsky parlament.

zdroj: Byri, RideApart, TelleRreport