Systém zákazdu vjazdu do centier miest v Poľsku by mal fungovať po vzore Nemecka. 

V Poľsku už zákon existuje

Poliaci už zákon vytvorený majú. Má prívržencov, aj odporcov. Tzv. zákon o elektromobilite počíta so zavedením zákazu spaľovacích motorov vo vymedzených zónach (LEZ). Jedinou výnimkou budú autá, ktoré poháňa elektrina, vodík, zemný plyn, alebo sú plug-in hybrid. Pre názornú ilustráciu uvádzame, že ak by takéto zóny vytvorili teraz, zo dňa na deň, tak by do takejto zóny mohlo vstúpiť len minimum vozidiel. Vo Varšave by to bolo 0,04 %, v Katoviciach 0,02 % a v Lodži 0,01 % vozidiel zaregistrovaných v danom meste.

Niektorí zástupcovia zvolení v parlamente presadzujú, aby boli zavedené prísnejšie limity pre dieselové motory v mestách štátom, nie obcami. Zástupca štátneho tajomníka ministerstva energetiky, Tadeusz Skobel, ale povedal, že táto právna úprava je pružnejšia, ako sa pôvodne plánovalo. 

Cestná doprava v Poľsku produkuje zhruba 5 % emisií pevných častíc, ale tiež 32 % emisií oxidu dusíka.

Ministerstvo je presvedčené o tom, že emisie z dopravy sú predovšetkým miestnym problémom, ktoré by mali riešiť obce a mestá. Vláda očakáva, že obce, ktoré majú najväčšie problémy s kvalitou ovzdušia, prevezmú iniciatívu a na základe zákona o elektromobilite vytvoria vyššie spomínane zóny. Podľa zistených informácií budú existovať aj rôzne výnimky, povedzme pre osoby ZŤP, pre stavebné stroje, alebo pre iné vozidlá, ktoré vykonávajú služby pre potreby občanov a zabezpečenie verejného poriadku. 

Z 50 najviac znečistených európskych miest je vraj až 36 v Poľsku. To veruže lichotivo neznie...

Foto: Shutterstock

Zdroj: Autokult