Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi, teda semaformi a pravidlá jazdy cez takúto križovatku určuje vyhláška o cestnej premávke, ktorá známu „oranžovú“ definuje ako signál s plným žltým svetlom „Pozor!“. A ako je to teda s jazdou „na oranžovú“?

Raz môžete, inokedy je to zakázané

Pri riadení svetelnej križovatky zákon rozlišuje štyri základné situácie, ktoré môžu nastať. Známe „oranžové“ svetlo pritom asistuje v dvoch z nich. V prvom prípade ak svieti súčasne s červeným signálom „Stoj!“ aj plný žltý signál „Pozor!“, znamená to pre vodiča, že sa má pripraviť na jazdu a pokračovať v jazde môže až rozsvietení plného zeleného signálu „Voľno“. Vjazd do križovatky pri svietiacej „oranžovej“ teda povolený nie je a predčasným rozjazdom od semaforov riskujete pokutu. 

Pri riadení križovatky semaformi môžu nastať tieto štyri základné situácie.

K inej situácii dochádza, ak sa „oranžová“ rozsvieti bezprostredne po zhasnutí „zelenej“. Zákon jasne hovorí, že ak sa samostatne rozsvieti signál s plným žltým svetlom „Pozor!“, vodič je povinný zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c) a kde takáto čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ale pozor, je tu jedna výnimka. Ak je v čase rozsvietenia „oranžovaj“ už príliš blízko a vodič by nemohol pred križovatkou bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde. Ak sa však ešte pred prejazdom okolo semaforu rozsvieti červený signál „Stop!“, hrozí mu pokuta.

Zákon teda jasne definuje, že zatiaľ čo pri dojazde ku križovatke je za určitých okolností jazda na „oranžovú“ povolená, pri rozjazde musíte vždy počkať až na moment rozsvietenia „zelenej“. V praxi sme však často svedkami toho, ako sa situácia zneužíva a posledný vodič jazdiaci cez križovatku neraz už prechádza „na červenú“. Práve takýto nedočkaví vodiči pritom často vyvolávajú krízové situácie a svojím malým odstupom od auta pred sebou jeho vodiča neraz „donútia“ k prejazdu na „oranžovú“. Nikto si totiž nechce nechať dobrovoľne zozadu nabúrať auto. Pre bezpečnosť je preto nevyhnutné nielen vždy dodržiavať max. povolenú rýchlosť (a pred semaforom v snahe stihnúť „zelenú“, nezrýchľovať), ale aj dodržiavať odstup od auta pred nami. Jeho vodič sa totiž môže v poslednej chvíli rozhodnúť "na oranžovej" prudko zabrzdiť a kolízia je na svete. Každý sme totiž iný vodič, máme iný odhad, schopnosti či auto s inou brzdnou dráhou. A v neposlednom rade aj ochotu kvôli pár minútam riskovať.