Stuttgart

Od 1. januára 2019 majú v Stuttgarte smolu vozidlá s dieselovými motormi, ktoré plnia nižšiu emisnú normu ako Euro 5. Zákaz vjazdu platí na celom území mesta! Ak počas nasledujúceho kontrolného merania nedôjde k zlepšeniu ovzdušia, dôjde v roku 2020 zákaz aj na autá s normu Euro 5.

Frankfurt

Zákaz príde 1. februára 2019, nie však pre rezidentov! Tí majú čas do 1. apríla. Potom nebudú do celého Frankfurtu vpustené žiadne dieselové vozidlá pod Euro 5. Zákaz sa bude tiež týkať benzínových áut pod Euro 3. Od 1. septembra však dôjde ešte na rozšírenie, zákaz začne platiť aj pre naftové vozidlá s Euro 5.

Kolín a Bonn

Tieto mestá musia prísť so zákazom do apríla 2019. Spočiatku pôjde iba o dízle do kategórie Euro 4, avšak v Kolíne bude od septembra 2019 zákaz rozšírený aj na diesel s Euro 5. V prípade Bonnu bude spočiatku obmedzenie panovať len na dvoch najrušnejších uliciach. 

Mainz

Mesto musí do apríla zabezpečiť kroky vedúce k zlepšeniu kvality ovzdušia. Súdom pritom bol ako hlavné opatrenie odporučený zákaz vjazdu dieselových áut. Mesto má teda teraz pol roka na to, aby zabezpečilo splnenie emisných limitov. Ak sa tak nestane, začne zákaz vjazdu dieselov povinne platiť od septembra 2019. Na aké vozidlá sa ale bude vzťahovať, ešte nebolo rozhodnuté.

Aachen

Mesto malo do konca minulého roka ultimátum pre zlepšenie kvality ovzdušia. Ak sa situácia nezlepšila, začne pravdepodobne už s účinnosťou od 1. januára platiť zákaz vjazdu pre dieselové vozidlá. V tomto meste zatiaľ nebolo stanovené, či zákaz bude spojený len s niektorými miestami či na aké normy sa bude vzťahovať.

Berlín

Najneskôr to bude jún 2019. Zákaz sa bude vzťahovať na autá do Euro 5. Avšak spočiatku len na ôsmich uliciach v najužšom centre. Vo výhľade je však obmedzenie na ďalších 120 cestných úsekoch.

Essen a Gelsenkirchen

Essen bude mať zákaz od 1. júla a bude sa vzťahovať na vozidlá do kategórie Euro 4, od septembra už aj Euro 5. V Gelsenkirchene sa od 1. júla zákaz nevzťahuje iba na Euro 6 a novšie, výnimku dostane zásobovanie. Obe mestá zároveň v rovnakom čase zakážu vjazd benzínovým autám plniacim emisnú normu Euro 2 alebo nižšiu.

Darmstadt

Zákaz začne platiť, a to od 1. júna. Avšak spočiatku pôjde len o dve najvyťaženejšie ulice a vzťahovať sa bude na dízle do kategórie Euro 5 a na benzíny do normy Euro 2. Toto obmedzenie pritom bolo prerokované mimosúdne medzi hnutím DUH a zástupcami štátu Hesensko. Povolené preto boli výnimky pre záchranné vozidlá, rovnako ako pre zásobovanie či dokonca rezidentov. Mesto však na oplátku musí spustiť kampaň na propagáciu verejnej dopravy a cyklistiky. Avšak ak v druhej polovici budúceho roka emisie neznížia pod limit 40 mg NOx na kilometer, potom budú pravidlá prísnejšie pritiahnuté. O koľko, to sa ešte uvidí.

Zdroj: Autoforum

Foto: Shutterstock