Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) pripravilo novelu cestného zákona, podľa ktorej bude možné vyvlastňovanie pozemkov pod diaľnicami vo verejnom záujme predĺžiť na ďalšie obdobie. Súčasná právna úprava umožňuje vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych komunikácií majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra 2020. Túto lehotu je podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR nevyhnutné predĺžiť až do konca roka 2030. Pripravilo preto novelu cestného zákona, ktorú v polovici decembra 2020 schválila vláda.

Jednoduchšie meranie rozmerov jazdných súprav

Novela upravuje aj ďalšiu dôležitú vec. Novelou sa totiž reflektuje na potrebu úpravy zákona v súvislosti s poznatkami z aplikačnej praxe. S cieľom náležite vykonávať kontrolu merania rozmerov vozidiel a jazdných súprav sa má ustanoviť, že na tento účel možno použiť aj kalibrované meradlo. Zadefinovať by sa súčasne mali jednotlivé triedy ciest či pojem cestná sieť. Dochádza aj k úpravám v súvislosti s procesom usporiadania cestnej siete. Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale bude vznikať mimo zastavaného územia obce. Cieľom návrhu zákona bolo zamedzenie nekontrolovateľného osadzovania reklamných zariadení popri cestách prvej, druhej a tretej triedy. Dôvodom je podľa rezortu dopravy pretrvávajúci vizuálny smog, najmä v extravilánoch obcí. Upravuje sa povinnosť odstrániť už umiestnenú reklamnú stavbu na cestách v lehote troch rokov od účinnosti zákona. Tá sa navrhuje od 1. mája 2021.

zdroj: TASR