Z dôvodu pandémie koronavírusu sa slávnostné odovzdávanie cien tento rok uskutočnilo vo virtuálnej forme, keď sa najlepší predajcovia Toyota spojili na diaľku s centrálou spoločnosti Toyota Motor Europe v Bruseli. „Napriek tomu, že naše stretnutie je virtuálne, náš zásadný cieľ ostáva rovnaký; stretli sme sa preto, aby sme vyjadrili uznanie a oslávili vaše úspechy – ako nových držiteľov ceny Toyota Ichiban 2020,“ uviedol Matt Harrison, výkonný viceprezident spoločnosti Toyota Motor Europe.
 

Viceprezident pre predaj, marketing a zákaznícke skúsenosti Didier Gambart rovnako poukázal na dôležitosť ľudského prístupu v rámci všetkých aktivít predajnej siete: „Celoživotnú hodnotu zákazníka budujeme okolo ľudí a pre ľudí. Je to ľudský faktor premietnutý do spôsobu, akým naši predajcovia interaktívne pracujú so zákazníkmi, ktorý nikto iný nebude môcť skopírovať a ktorý prinesie pozoruhodné zákaznícke skúsenosti.“


„Autorizovaní partneri Toyota vnímajú Ichiban ako najprestížnejšie ocenenie starostlivosti o zákazníkov. I vďaka tomu sa nám darí udržať si vysokú kvalitu zákazníckych služieb. Náročným kritériám hodnotenia v rámci ocenenia Ichiban pre tento rok najlepšie vyhovela spoločnosť AUTOKLUB, a. s., ktorá získala cenu už po tretíkrát. Tým potvrdila vysokú úroveň servisu a služieb, ktorú vo svojich showroomoch klientom poskytuje,“ povedal Milan Kočka, riaditeľ spoločnosti Toyota Cetral Europe - Slovakia.

Víťazní predajcovia získali v rámci slávnostnej akcie jedinečnú príležitosť nahliadnuť do výskumných aktivít centra Toyota Research & Development vrátane vysvetlenia budúcich technologických trendov. „Všetci vo výskume a vývoji robíme maximum pre to, aby sme dokázali ponúknuť skvelé produkty. Nakoniec ste to však vy, naši predajcovia, kto prináša priamu hodnotu našim zákazníkom prostredníctvom mimoriadnych zákazníckych služieb,“ uviedol Gerald Killman, viceprezident pre výskum a vývoj.