Národná asociácia STK (NA STK) navrhla Ministerstvu dopravy a výstavby SR zrušenie osvedčení a kontrolných nálepiek TK a EK.

Národná asociácia STK ešte koncom septembra informovala, že osvedčenia a nálepky stratili zmysel a zároveň navrhuje ponechať len vyznačený protokol o kontrole technického stavu ako jediný povinný doklad o vykonaní technickej a emisnej kontroly. Zrušenie nálepiek je zásadnou pripomienkou NA STK k pripravovanej novele zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

„Kontrola a evidencia áut je dnes plnohodnotne realizovaná prostredníctvom moderných informačných systémov,“ uviedla asociácia s tým, že s jej návrhom sa stotožňuje aj Ministerstvo vnútra SR, do ktorého pôsobnosti spadá Policajný zbor SR.

„Nálepky a osvedčenia sa stali duplicitnou povinnosťou zaťažujúcou štát aj motoristov. Navrhovaná zmena povedie k úspore finančných zdrojov a zníženiu administratívy,“ upozornila NA STK.

Asociácia očakáva pozitívny vplyv na motoristov, ktorým sa znížia náklady na absolvovanie technickej a emisnej kontroly a zrýchli sa jej celkový priebeh. Zároveň platí, že osvedčenia a kontrolné nálepky nemajú oporu v platných smerniciach Európskej únie.

„Asociácia dlhodobo upozorňuje na neštandardný postup ministerstva dopravy, kedy sú súčasne v príprave dve novelizácie rovnakého zákona. Prvá novelizácia, o ktorej má v najbližšom období (v októbri) rokovať Národná rada SR, má navyše zaviesť nekontrolovanú a nezodpovednú liberalizáciu trhu staníc technickej kontroly,“ dodala NA STK.

MALI BY ZRUŠIŤ KONTROLNÉ NÁLEPKY TK A EK?
  • Áno ( 94% )

     

  • Nie ( 6% )

     

Odpovedalo 270 ľudí  

Na problematiku nemám utvorený jednoznačný názor. Na jednej strane sú vážne nálepky na skle úplne zbytočné, lebo kontrolné orgány si to vedia platnosť overiť v elektronických evidenciách. Na strane druhej, keď sa zavedú nízko-emisné zóny v centrách miest, tak budú musieť zaviesť nejaké označenie. 
Ale čo v prípade, že auto je dočasne odhlásené, značky sú odovzdané, ako má príslušník mestskej polície vedieť, že auto je technicky spôsobilé, keď nejaví známky vraku? To je len jeden z mála problémov, ktoré by teoreticky mohli pri zrušení kontrolných nálepiek nastať. 

Na problematiku nemám utvorený jednoznačný názor. Na jednej strane sú vážne nálepky na skle úplne zbytočné, lebo kontrolné orgány si to vedia platnosť overiť v elektronických evidenciách. Na strane druhej, keď sa zavedú nízko-emisné zóny v centrách miest, tak budú musieť zaviesť nejaké označenie. Preto skorší návrh, kde sa mali nálepky TK zmeniť a obsahovať aj emisnú plaketu, sa mi zdal z dlhodobého hľadiska trochu lepší.

Ale čo v prípade, že auto je dočasne odhlásené, značky sú odovzdané, ako má príslušník mestskej polície vedieť, že auto je technicky spôsobilé, keď nejaví známky vraku? To je len jeden z mála problémov, ktoré by teoreticky mohli pri zrušení kontrolných nálepiek nastať. 

Zdroj: eTrend