Prepadnutá STK/EK - dnes za neplatnú technickú a emisnú kontrolu majiteľa vozidla potrestá automatický systém sumou 166 € za každú zvlášť. Ak má auto prepadnuté obe kontroly, pokuta bude 322 €. Podobne, ako pri rýchlej úhrade za neplatnú diaľničnú známku, aj v tomto prípade bude po zaplatení do 15 dní výška pokuty o tretinu nižšia, teda 111 €. Po novom bude možné po uhradení pokuty do 15 dní získať "zľavu" až 2/3, čo je približne 55 €. Druhá možnosť bude auto v danej lehote odhlásiť a pokutu tým celkom zrušiť.

„Tento nástroj bude zároveň motivačným nástrojom pre všetkých prevádzkovateľov vozidiel, aby si svoje povinnosti aj dodatočne splnili čo najskôr a tým sa vyhli pokute v plnej výške,“ zdôvodnili autori návrhu.

Ministerstvo dopravy eviduje k júlu 2017 približne 40-tisíc podnetov na automatické uloženie pokuty za neplatnú technickú a emisnú kontrolu. Od zákona sa taktiež očakáva, že sa rozšíri sieť pracovísk, kde možno kontrolu absolvovať. Autori normy totiž navrhujú zrušiť obmedzenia, ktoré doposiaľ vyplývali z vyhlášky ministerstva dopravy. Proti tomuto návrhu je však väčšina odborníkov. Väčšina považuje reguláciu počtu staníc STK za správnu, a to z viacerých dôvodov. No zdá sa, že na tieto rozumné argumenty vládni úradníci vôbec nereflektujú...

zdroj: aktuality.sk