Franz Fehrenbach z predstavenstva spoločnosti Bosch ostro zaútočil na EÚ a jej politiku násilného pretláčania elektromobility. V jeho slovách pritom necítiť nenávisť, ale závan racionality a pohľad z druhej strany barikády. S nástupom elektromobilov totiž nebojujú len spotrebitelia, pre ktorých predstavujú stále príliš drahú a v reálnych podmienkach nie vždy použiteľnú alternatívu, ale aj samotní producenti, ktorým komplikujú život nemožnosť strategického plánovania, prílišná ekonomická závislosť na ázijských dodávateľoch a nerovnoprávne podmienky pri výrobe elektrických áut. Ako navyše upozorňuje Fehrenbach, vrcholom pyramídy je fakt, že sa politici tvária a správajú tak, akoby boli elektrické autá klimaticky neutrálne. Ide údajne o najväčší sebaklam v histórii automobilového priemyslu, navyše podporovaný politikmi EÚ.

Klimatická neutralita je fikcia

„Každý dobre vie, že elektromobily nie sú v celoeurópskom cykle, na rozdiel od toho, čo sa tvrdí, klimaticky neutrálne. Napriek tomu sa s nimi zaobchádza ako s vozidlami s nulovými emisiami CO2. Zákonodarcovia neberú do úvahy energetickú bilanciu pri výrobe elektrickej energie potrebnej pre nabíjanie,“ kritizuje Fehrenbach súčasný stav. Dodáva, že na nástup elektrických vozidle nie je spoločnosť pripravená. Nie je ich kde nabíjať, chýba „čistá“ elektrická energia, rozvodné siete nestačia a ani z technického hľadiska nie sú elektrické autá stále serióznou alternatívou súčasným formám dopravy. A napriek všetkým týmto faktom sa EÚ tvári, akoby sme už zajtra mali všetci jazdiť v elektrických autách a ten, kto to odmietne, bude trestaný sankciami a legislatívnym znevýhodňovaním. V racionálnej kritike sa pritom opiera o najnovšie zistenia a štatistiky. „Problém sa začína už pri infraštruktúre, aby sme dosiahli do roku 2030 milión dobíjacích staníc požadovaných združením VDA, každý týždeň by sme museli v EÚ vybudovať 2 000 nových staníc. Chýbajú nám aj obnoviteľné zdroje elektrickej energie, aj potrebná kapacita na výrobu trakčných batérií,“ pokračuje Franz Fehrenbach.

Klimaticky neutrálne spaľovacie motory

Fehrenbach z predstavenstva spoločnosti Bosch upozorňuje aj na fakt, že spaľovacie motory majú pri akceptovateľnej cene a vybudovanej infraštruktúre ešte obrovský potenciál, ku ktorému sa EÚ z neznámeho dôvodu otáča chrbtom. Na mysli má syntetické palivá namiesto teraz používaných fosílnych palív. „Politici na úrovni EÚ sa zhodujú na zákaze spaľovacích motorov, hoci aj tie sa dajú v blízkej budúcnosti prevádzkovať klimaticky neutrálny spôsobom,“ komentuje ďalej. A rovnako ako niekoľko ďalších vedeckých štúdií upozorňuje na to, že meradlom klimatickej udržateľnosti spaľovacích motorov nie je ich konštrukcia, ale palivo, ktoré ich poháňa a spôsob jeho výroby.

Bez zaujímavosti nie je ani to, že skupina Bosch už ukončila vývoj článkov pre trakčné batérie, zameriava sa skôr na samotné elektromotory a menšie akumulátory mild-hybridných áut. Budúcnosť vidí skôr vo vodíku, kým sa však presadí, údajne potrvá to ešte dlho.

Kritika zelených

Na slová predstavenstva spoločnosti Bosch reagovala aj nezisková organizácia Clean Energy Wire (CLEW) podporujúca elektrické autá, tvrdením, že Fehrenbach nemá svoje slová ako podložiť. Do boja pritom vyťahuje štúdie, podľa ktorých majú elektrické autá počas svojej životnosti (neudáva sa však, aká konkrétne má byť tá životnosť) menšiu uhlíkovú stopu (vrátane výroby akumulátorov). Podľa CLEW spoločnosť Bosch neustále nadhodnocuje energetickú náročnosť výroby akumulátorov a skresľuje fakty o ich výkone a životnosti.

zdroj: 24de.news