Jednou z možností na rýchlejšie dobíjanie je zvýšiť teplotu batérie počas nabíjania. Tým sa zrýchli samotná chemická reakcia vnútri batérie. Avšak nevýhodou veľkého zohrievania batérie je znižovanie jej životnosti. 

Je dobitie za 10 min reálne?

Posledné výskumné reporty však hovoria, že sa znižovaniu životnosti dá predísť, resp. ho minimalizovať a zároveň aj rýchlejšie nabíjať. Teplo vraj treba pridávať len počas krátkych intervalov. Zohrievaním na 60 °C po dobu 10 minút urýchli začlenenie lítiových iónov do vrstiev grafitu, ktoré tvoria anódu. Takto zohriate batérie boli podľa výskumov stabilné a schopné zvládnuť 1700 dobíjacích cyklov bez náznaku degradácie. Otázkou ostáva, či je čas dobitia za 10 minút naozaj reálny.