Pochopiteľne, toto diletantské riešenie spočiatku netrvalo dlho, po nátlaku občanov a obcí došlo o pár dní k náprave v podobe kompromisného riešenia. To sa počas ďalej trvajúcich letných prázdnin dalo akceptovať, no mnohým bolo zrejmé, že je dlhodobo neudržateľné. Senecká cesta je dekády mimoriadne preťaženou komunikáciou a rok 2021 podľa všetkého práve vďaka nedoborným rozhodnutiam úradov, samospráv a samozrejme tlaku developerov predstavuje absolútny vrchol, ktorý spôsobí dopravný kolaps. Okrem spomínaného semaforu pri logistickom centre P3 totiž cestu na jeseň 2021 čaká ešte jedna katastrofa. Pre chýbajúcu diaľničnú križovatku D1/D4, no dokončenú križovatku D1/Triblavina sa veľká časť premávky, ktorá sa chce dostať na takmer hotový obchvat D4/R7, bude presúvať 3 km dlhým úsekom medzi obcami Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji. Cesta I/61 na to nie je absolútne pripravená. A rovnako tak ani obyvatelia okolitých obcí. Ide totiž o príjazd do Bratislavy pre obce Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Zálesie, Malinovo, Chorvátsky grob a Nová Dedinka. Dovedna teda o oblasť s takmer 100 000 obyvateľmi.

Aktívny semafor P3 počas školského roka neobstojí

Že je aj nové, zásadne zmenené nastavenie intervalov semaforu pri logistickom centre P3 problematické, ukázal hneď prvý školský deň - štvrtok 2. 9. Zápcha pri križovatke Metro trvala takmer hodinu. Ak opomenieme tisíce áut, ktorým hodinu zbytočne bežia naštartované spaľovacie motory a posúvajú sa v zápchach rýchlosťou chôdze, pri ktorej majú bežne 5x väčšiu spotrebu, ako je ich dlhodobý priemer, treba brať hlavne do úvahy ekonomické straty, nervozitu vodičov a rodičov, ktorí vďaka tomu paušálne všade meškajú a deti, ktoré musia vstávať do školy o hodinu skôr!

Hneď v prvý školský deň, dňa 2. 9. 2021 pre skutočne neudržateľný stav obec Ivanka pri Dunaji požiadala okolité obce, pre ktoré je Senecká cesta hlavnou dopravnou tepnou, o zaslanie podporného listu na Krajský dopravný inšpektorát. Obec  Ivanka pri Dunaji žiada o prehodnotenie fungovania svetelnej križovatky pri P3 zo dňa 25.8.2021. Okolitým obciam bol zaslaný nasledovný list, ku ktorému sa už pripojilo aj Bernolákovo.