V nemeckom Hamburgu platia už tak prísne pravidlá, že nemôžu do dvoch ulíc vojsť vznetové autá s emisnou normou Euro 5 a nižšou. To však platí len lokálne. V Paríži idú so zákazom vznetových áut ešte ďalej. Nie však v oblasti Euro noriem, ale v oblasti rozsahu platnosti.

Už od minulého roka majú do Paríža zákaz vstupu vznetové autá s emisnou normou Euro 1 a Euro 2. Tie platili do konca roku 1999. Od 01. 01. 2000 platila emisná norma Euro 3 a tieto autá tam mohli jazdiť. Od júla 2019 to však nebude také jednoduché. Rozsah zákazu bude platiť pre celú metropolitnú oblasť Paríža, vrátane predmestí. Je to definované diaľnicou A86, patrí sem podľa údajov skoro 80 obcí a niečo cez 5,5 milióna obyvateľov.

Zákaz bude platiť na vznetové autá s registráciou pred 01. 01. 2001. Teda nie až tak výrazne mladšie, avšak dotknuté územie bude skutočne veľké. Starostka Paríža Anne Hidalgo je s návrhom spokojná a verí, že sa v tejto oblasti zlepší životné prostredie. Cieľom je dokonca zakázať všetky vznetové autá z Paríža do roku 2020 (niektoré zdroje uvádzajú 2024) a do roku 2030 všetky so spaľovacími motormi, teda aj zážihové. Uvidíme, kde sa toto šialenstvo so zakazovaním vjazdu áut do miest skončí. Alebo neskončí?