Téma plošnej tridsiatky v európskych mestách nie je žiadnou novinkou, v niektorých už dokonca platí a jej zavedenie si mnohí aktivisti pochvaľujú. Postupom času sa však tlak na jej plošné zavedenie aj do zvyšku Európy zväčšuje a získava podporu viacerých organizácií. Najhorúcejšia je táto téma momentálne znova v Nemecku. Iniciatíva, ktorú od leta 2021 zastupuje už viac ako 100 nemeckých miest spolupracuje s nemeckou vládou a jej cieľom je legislatívne zakotviť plošné obmedzenie max. povolenej rýchlosti v obciach na 30 km/h.

Europarlament chce bezpečnejšie cesty 

Európskemu parlamentu sa myšlienka väčšej bezpečnosti na cestách páči (už vyzval Európsku komisiu na vypracovanie pravidiel zavádzajúcich nové bezpečnostné predpisy), o plošnom celoeurópskom zavedení tridsiatky v mestách je však zatiaľ vraj predčasné hovoriť. Silnejúce tlaky záujmových organizácií však naznačujú, že sa situácia môže čoskoro zmeniť a jednoznačná podpora pre takýto krok na pôde EÚ príde. Únii sa totiž dlhodobo nedarí znížiť nehodovosť v mestách a zaostáva za stanovenými cieľmi. Práve zníženie max. rýchlosti z 50 na 30 km/h by splneniu vysneného cieľa mohlo pomôcť. Aby toho nebolo málo, do hry sa vkladajú aj cyklisti volajúci po obmedzení vjazdu áut do centier miest a rozširovanie cyklopruhov na úkor individuálnej osobnej dopravy.

Tridsiatku dnes podporuje už viac ako 100 nemeckých miest. A pridávajú sa ďalšie.

Veľmi zaujímavo znie aj informácia, podľa ktorej sa na európskej pôde už dlhšie diskutuje o technickom zavedení špeciálneho „jazdného“ režimu pre mobilné telefóny a príbuzné technické zariadenia, do ktorých budú musieť byť uvedené počas používania vozidla (obdoba dnešných leteckých režimov pre mobilné telefóny). Kedy sa takéto režimy pre nové mobilné telefóny zavedú a či sa nakoniec podarí presadiť aj plošnú tridsiatku v mestách, nie je nateraz zrejmé. Isté však je, že jedného dňa obmedzenia nakoniec predsa len prídu.

zdroj: Reuters, Zeit Online