Polícia ide nakupovať nové autá, a nie hocijaké. Súrne totiž potrebuje znížiť priemerný vek svojho vozového parku, ktorý má momentálne 8,6 roka. Ako uvádza Ministerstvo vnútra SR, vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup 705 nových ekologických vozidiel (s možnosťou kúpy ďalších 160 áut v priebehu nasledujúcich 2 rokov), ktoré by mali byť financované z Plánu obnovy. V preklade to znamená, že polícia obmení 10 % svojho aktuálneho vozového parku a mali by ich používať policajné hliadky, operatívci, aj vyšetrovatelia. "Toto verejné obstarávanie je samozrejme v súlade s  koncepciou obnovy osobných vozidiel autoparku MV SR do roku 2031 , ktorá na ministerstve vnútra dlhodobo chýbala a pripravili sme ju po dôkladnej hĺbkovej analýze stavu a potrieb rezortu. Znižovanie priemerného veku vozidiel sa okrem úspor pri bežných výdavkoch odrazí aj na bezpečnosti posádok a v neposlednom rade na znížení úrovne produkovaných emisií, pri tomto nákupe to odhadujeme na 2700 ton,“ povedal minister vnútra SR, Roman Mikulec.

Aj s vlastnou sieťou policajných nabíjačiek

A čo konkrétne chce polícia nakúpiť? Je to 100 kusov elektromobilov typu hatchback, 15 elektromobilov typu SUV, 10 elektromobilov typu dodávka, 100 plug in hybridných sedanov, ďalších 100 plug in hybridných SUV, 180 plug in hybridných hatchbackov a 360 plug in hybridov s karosériou kombi. Z toho 705 áut ešte do konca tohto roka a ďalších 160 neskôr. Lehota dodania áut je 210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zaujímavým bodom je aj informácia, že automobily nesmú byť vyrobené viac ako 6 mesiacov pred momentom dodania. Ako navyše doplnilo Ministerstvno vnútra SR, pre svoje potreby plánuje vybudovať vlastnú sieť nabíjacích staníc po celom Slovensku. „MV SR plánuje pre plug-in hybridné a elektrické vozidlá v priebehu tohto roka vybudovať vlastnú sieť nabíjacích staníc, ktorá bude pokrývať potreby MV SR v rámci celej SR,“ doplnila Alena Koišová z tlačového oddelenia MV SR.

zdroj: MV SR