Ako by ste zhodnotili uplynulý rok a aké sú vaše očakávania v roku 2023?

Pri pohľade späť je jasné, že rok 2022 bolestivým spôsobom ukázal, že Berlín a Brusel si v dôležitých oblastiach neurobili domáce úlohy. Na dosiahnutie ambicióznych cieľov musíte zvážiť a vytvoriť aj príslušné rámcové podmienky. To zahŕňa zabezpečenie cesty ku klimatickej neutralite pomocou vhodnej energetickej stratégie a globálnych dohôd o obchode a surovinách. Tieto trhy fungujú príliš často bez nás a to sa nám vypomstí.

Ani z pohľadu digitalizácie nie sme tak ďaleko, ako by sme mali byť. Preto často nedokážeme presadiť naše inovácie a využiť potenciál na zníženie emisií CO2. V podstate potrebujeme opäť modernú, aktívnu priemyselnú politiku. Máme totiž nekonkurencieschopný daňový systém, naše schvaľovacie procesy trvajú príliš dlho. Ak Európa tieto úlohy dôsledne nezvládne, hrozí, že zo súčasnej krízy vyjdeme ako porazení.

Rozvoj infraštruktúry pre elektromobily je pomalý. Čo je potrebné urobiť na urýchlenie expanzie?

Rozvoj nabíjacej infraštruktúry je bohužiaľ stále príliš pomalý, potrebuje masívne zrýchliť. Len ak sa rýchlosť rozširovania zvýši približne päťnásobne, do roku 2030 môže vzniknúť milión nabíjacích miest. Energetický priemysel je ale tiež veľmi dôležitý. Iba on môže zabezpečiť, aby sme mali k dispozícii aj potrebné kapacity v rozvodnej sieti.

Okrem toho potrebujeme právne predpoklady pre obojsmerné nabíjanie a jednoduchý a transparentný systém, vďaka ktorému bude mať zákazník prístup ku každej nabíjacej stanici v celej Európe. Nabíjanie musí byť rovnako jednoduché a intuitívne ako tankovanie. Ak nebudeme mať odpovede na jednoduché otázky ľudí, potom hazardujeme s ich dôverou potrebnou na zmenu.

Je pre priemysel skutočne múdre zamerať sa výlučne na elektromobily a nebrať do úvahy staré známe príslovie, že by sme nemali všetky vajíčka nosiť len v jednom košíku?

Automobilový priemysel je sústredený na smer vytýčený Bruselom a EÚ čoraz viac opúšťa cestu, na ktorej sú technológie otvorené. Vždy sme to kritizovali. Okrem elektrickej mobility sa preto zameriavame na diferencované riešenia rôznych výziev. Či už ide o vodík pre ťažké úžitkové vozidlá, alebo syntetické palivá pre existujúci vozový park, technologická otvorenosť je rozhodujúca, ak chceme dosiahnuť klimatickú neutralitu, inak povedané – rozmanitosť je tromfom.

Momentálne sa sústredíme na rozmach elektromobility a chceme, aby bol úspešný. Očakávame ale, že Brusel prejde do ofenzívy, pokiaľ ide o rámcové podmienky a bude presadzovať aktívnu priemyselnú politiku. To platí aj pre nábeh nabíjacej infraštruktúry. Len jeden príklad: Hamburg má dvakrát viac verejných nabíjacích staníc ako celé Grécko. Dobehnúť tento nepomer bude náročné. Prioritou musí byť tiež rozvoj a zabezpečenie stratégie v oblasti surovín a primerané dodávky obnoviteľnej energie. Okrem toho musíme pokračovať v úsilí a budovať v Európe továrne na výrobu batériových článkov i polovodičov. Ázia a Spojené štáty majú vyspelejšiu priemyselnú politiku a čoraz viac priťahujú podniky i s príslušnými iniciatívami. O to viac teraz potrebujeme program na podporu hospodárskej súťaže. V konečnom dôsledku ide o to, či si EÚ dokáže udržať globálnu konkurencieschopnosť.

Spaľovací motor tu s nami bude ešte dlho. Nemá zmysel viac využívať alternatívne zdroje energie, ako sú vodík a syntetické palivá?

Samozrejme, že samotná elektromobilita uhlíkovú neutralitu v doprave nerieši. Aj keby sme do roku 2030 na cesty dostali 15 miliónov batériových áut, len v Nemecku budú približne dve tretiny vozidiel stále jazdiť so spaľovacím motorom. V EÚ je dnes približne 280 miliónov vozidiel s klasickými agregátmi a na celom svete ich jazdí približne 1,5 miliardy. Klimaticky neutrálna doprava bez premýšľania o existujúcom vozovom parku (a jeho dekarbonizácii) nie je možná. Preto obhajujeme syntetické palivá. S novými palivami nám môže pomôcť dosiahnuť ciele aj existujúci vozový park. Je pre mňa nepochopiteľné, že Brusel v tejto oblasti tak váha a opakovane sa stavia proti syntetickým palivám, aj keď nemá žiadne riešenie pre existujúci vozový park.

Kľúčom sú diferencované riešenia pre rôzne regióny. Spaľovacie autá sa budú na celom svete určite vyrábať aj po roku 2035. Preto musí byť v našom záujme, aby sme v tejto oblasti naďalej boli lídrom a určovali normy na celom svete. Brusel nesmie ísť cestou ďalšieho obmedzovania mobility prostredníctvom stále prísnejších a už neuskutočniteľných nariadení. Najnovším príkladom je nedávno zverejnený návrh Európskej komisie týkajúci sa normy Euro 7. Nová norma je pre osobné automobily do júla 2025 jednoducho nerealizovateľná a pre ťažké úžitkové vozidlá je tiež technologicky ťažko realizovateľná do júla 2027. Ide o ďalšiu neprijateľnú záťaž, ktorá výrazne presahuje rámec porovnateľných medzinárodných právnych predpisov o emisiách a výrazne zdražuje výrobky pre spotrebiteľov. Namiesto neustálych nových požiadaviek a predpisov je potrebné vytvoriť oveľa voľnejší priestor pre inovácie, flexibilitu a rôzne technológie – to je lepšia cesta.

V Nemecku je v súčasnosti podpora elektromobilov obmedzovaná. Je vôbec možné za týchto podmienok dostať na cesty spomínaných 15 miliónov batériových áut do roku 2030?

Myslíme si, že to nie je správne, a to najmä v situácii, keď sú mnohí spotrebitelia pri rozhodovaní o kúpe auta s ohľadom na vysokú mieru inflácie mimoriadne opatrní. Nábeh elektrickej mobility tým kvôli škrtom v nesprávnom čase určite utrpí. Politici by preto mali zvážiť, ako chcú dosiahnuť stanovené ciele.

Pätnásť miliónov elektromobilov do roku 2030 je uskutočniteľných, ale musia k tomu existovať správne rámcové podmienky a ľudia musia mať k dispozícii dostatok obnoviteľnej energie, jej cena musí byť prijateľná a potrebujete tiež dostatočný počet nabíjacích staníc. Automobilový priemysel odhodlane pokračuje v transformácii, ale na to, aby bola zmena úspešná, je potrebné maximálne úsilie všetkých zainteresovaných strán. Na ceste ku klimatickej neutralite potrebujete tiež zrozumiteľné pravidlá a ich pravidelné kontroly, aby ste ich mohli v prípade potreby zmeniť a zlepšiť veci k lepšiemu, jednoducho reagovať na aktuálny vývoj. To sa ale zatiaľ nedeje.

Mnohí motoristi si elektromobily nebudú môcť dovoliť, ako by na to mal automobilový priemysel reagovať?

Nikde nie je napísané, že batériové autá ostanú drahé navždy. Opak je pravdou. S masovou výrobou prichádzajú úspory a vozidlá budú zlacňovať. Musíme však mať dostatok surovín, batériových článkov i polovodičov a musíme ich vyrábať v Európe. Cieľom priemyslu je a bude vyrábať cenovo dostupné vozidlá pre všetky skupiny zákazníkov.

Čo môže nemecký priemysel urobiť proti novej konkurencii, najmä tej z Číny?

Európa sa musí vyrovnať so skutočnosťou, že existuje globálna konkurencia. Obchodné dohody, partnerstvá v oblasti ťažby a spracovania surovín a výroby energií, ako aj posilnenie odolnosti sú na dennom poriadku a to všetko nám môže pomôcť. Vysoké ceny elektrickej energie konkurencieschopné nie sú. Preto je potrebné čo najskôr znížiť napríklad daň z elektriny na minimum. Takmer 70 % pracovných miest v automobilovom priemysle závisí na exporte. Ak EÚ stratí svoju atraktívnosť, bude to mať dramatické dôsledky pre trh práce a na prosperitu nás všetkých.