Správa ako táto vyvolávajú zmiešané pocity. Nafta je dnes na jednej strane politický nepriateľ č. 1, ktorého existenciu napriek zjavnému faktu, že za ňu zatiaľ nemáme náhradu, legislatívne vyraďujeme z prevádzky, no na strane druhej sa objavujú nové skutočnosti, ktoré by ju mohli posunúť do úlohy ekologickejšieho paliva slúžiaceho aspoň počas prechodného obdobia, kým nepríde vhodnejšia alternatíva. Kde je pravda, samozrejme netušíme, spoločnosť Trillion však tvrdí, že ich nový Hydrodiesel je po všetkých stránkach plnohodnotnou náhradou klasickej nafty a jeho použitie je možné v súčasných naftových motorov bez toho, aby vyžadovali úpravy.

Zázrak na počkanie?

Celý trik spočíva v tom, že chemici spoločnosti primiešali do klasickej nafty vodu na úrovni nanočastíc, teda došlo k rovnomernému a veľmi jemnému premiešaniu štruktúry nafty s čiastočkami vody. To viedlo k zvýšeniu objemu paliva na úroveň + 125 % a vzniknutý Hydrodiesel vykazuje lepšie emisné ukazovatele. Podľa zverejnených údajov vzniká pri spaľovaní nového paliva menej pevných častíc, CO2, aj oxidov dusíka. Chemikom sa údajne podarilo vyriešiť aj problémy s oxidačnou stálosťou paliva a jeho korozívnou agresivitou. Primiešavanie vody by sa mohlo diať na konci výrobnej linky v rafinériách, v skladovacích tankoch pri výdajných stojanoch priamo na čerpacích staniciach, alebo dokonca počas prepravy v špeciálnych cisternách. Všetko to znie skôr ako Teleshoping, Trillion však tvrdí, že ich Hydrodiesel je skutočne palivo vhodné aj do súčasných naftových motorov (s minimálnymi alebo žiadnymi úpravami). Nejde pritom o úplnú novinku a týmto palivom a jeho vývojom sa Trillion zaoberá už niekoľko rokov. Zdá sa však, že Hydrodiesel sa narodil do zlej doby a na jeho presadenie už akosi chýba politická vôľa. EÚ stanovila jasný smer a tým je na najbližšie obdobie elektromobilita. Otázkou tak zostáva, či dostane pokrokový Hydrodiesel v praxi vôbec ešte šancu vo väčšom sa presadiť.

zdroj: Trilion, Motor1