V cene diaľničnej známky majú motoristi aj službu Diaľničnej patroly. Tá v roku 2017 pomáhala pri 17 967 incidentoch.

Šestnásť áut Diaľničnej patroly najazdilo za r2017 celkovo 2 369 824 km. Najčastejšie zabezpečovali dopravu signalizačným vozíkom a tým chránili vozidlá a ich posádky. Hliadky Diaľničnej patroly riešili v roku 2017 dohromady 17 967 incidentov, čo je asi o 1 500 viac ako v roku 2016. 

Najčastejšie zasahovali na úsekoch s najväčšou intenzitou dopravy, a to najmä vozidlá patroly zo stredísk v Bratislave, v Trnave, v Malackách  a v Galante. Každé z týchto stredísk malo v roku 2017 viac ako 1 500 zásahov, resp. udalostí, ktoré riešili v premávke. Najfrekventovanejším prípadom, ktorým sa hliadka Diaľničnej patroly zaoberala v roku 2017, bolo zastavenie vozidla na ceste, jeho označenie a ďalšia tomu prislúchajúca pomoc. Počet týchto incidentov presahuje polovicu všetkých udalostí diaľničnej hliadky. Vozidlá Diaľničnej patroly taktiež zabezpečovali súčinnosť a zabezpečenia miesta dopravnej nehody vo viac ako 1 700 prípadoch.  

Diaľničná patrola dohliada aj na bezpečnosť cestnej premávky napríklad tým, že odstraňuje nežiadúce prekážky z vozovky. Pracovníci patroly dokonca museli usmerňovať 34 chodcov a cyklistov na diaľniciach a rýchlostných cestách a taktiež aj dve vozidlá, ktoré zablúdili do protismeru. 

POZNALI STE SLUŽBU NDS - DIAĽNIČNÁ PATROLA?
  • Áno ( 56% )

     

  • Nie ( 44% )

     

Odpovedalo 287 ľudí  

Pokúsia sa vyriešiť všetky problémy 

Národná diaľničná spoločnosť zabezpečuje činnosť Diaľničnej patroly z 15 stredísk správy a údržby, a to Malacky, Bratislava, Trnava, Trenčín, Považská Bystrica, Martin, Liptovský Mikuláš, Mengusovce, Beharovce, Prešov, Galanta, Nová Baňa, Zvolen, Košice a Čadca.

Úlohou Diaľničnej patroly je pomoc v tiesni účastníkom cestnej premávky, najmä ich zabezpečenie a označenie. Diaľničná patrola zabezpečuje aj informačnú súčinnosť – pomáha s kontaktom na odťahovú službu, prevádzkovateľov servisov a podobne, zabezpečuje súčinnosť pri výmene kolesa, resp. pri potrebe doplnenia pohonných hmôt, pri odťahovaní vozidla na najbližšie odpočívadlo, núdzový záliv či zjazd z diaľnice, ak vozidlo tvorí neodkladnú prekážku. A toto všetko 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

Zdroj: NDS