Máme tu ešte len koniec roka 2022 a už sa ukazuje, že klimatické ciele EÚ stanovené pre rok 2030 boli príliš ambiciózne na to, aby sa v reálnom svete dali uskutočniť. Krásnou ukážkou neschopnosti politikov počúvať odborníkov je divadlo okolo emisnej normy Euro 7. Jej limity boli z hľadiska prieniku fyziky, ekonomiky a udržateľnosti spoločnosti nereálne (už pred konfliktom na Ukrajine a vysokými cenami energií). Fakticky ju tak museli politici zrušiť. Napriek tomu už spôsobili obrovské ekonomické škody. Plánovanie automobiliek a ich reálne napredovanie v oblasti vývoja nerozhodnosť okolo Euro 7 výrazne pribrzdilo.

Nestíhame, musíme utiahnuť kohútiky ešte viac

Po analýze aktuálneho stavu v oblasti dopravy dospela nemecká vláda k vyhláseniu, že pri momentálnych protiemisných nastaveniach sa emisné ciele na rok 2030 nestihnú. Plánované zníženie produkcie skleníkových plynov o 65 % (v porovnaní s rokom 1990) je v nedohľadne. Podľa plánov majú byť v roku 2030 emisie z dopravy na úrovni 85 mil. ton CO2, no ešte v roku 2021 to stále bolo až 148 mil. ton. A to je problém. Doterajšie plánované opatrenia, ako rozširovanie dobíjacej infraštruktúry, podpora MHD, alebo väčšie podiely biozložiek v palivách pre cestnú, leteckú aj železničnú dopravu nestačia. Na jar 2023 preto vláda v Nemecku predstaví balíček nových opatrení, ktoré majú celkové smerovanie zvrátiť. Ich presná podoba zatiaľ nie je známa, opierať sa majú predovšetkým o zrýchlený vývoj obnoviteľných zdrojov energie. Plán je taký, že v roku 2030 si bude Nemecko až 80 % energií vyrábať z obnoviteľných zdrojov. Tým to však rozhodne nekončí a v hre je aj upravená daňová politika pri daňovom zaťažení vybraných áut, či celoplošné obmedzenie výšky aktuálnych max. povolených rýchlostí na území Nemecka.

zdroj: Reuters, News in Germany