Vedenia spoločností PSA a FCA, ktoré sú momentálne v procese fúzie, sa zhodli na tom, že za rok 2019 nevyplatia dividendy. Tento krok má viac dôvodov, jedným z nich je však zachovanie hotovostných peňazí potrebných na prekonanie nepríjemného obdobia úpadku ziskov plynúcich zo zastavenia výroby a prepadu predaja nových áut. Podľa zverejnených údajov tak zostane v pokladniciach koncernov hotovosť 1,1 mld. eur. Za nevyplatením dividend však treba hľadať aj to, že v prípade ich vyplatenia koncerny strácajú nárok na prípadnú finančnú pomoc EÚ. Jednou z podmienok poskytnutia finančnej pomoci zo strany únie je totiž nevyplácanie dividend zo zisku.

Má to však háčik

Fúzia koncernov PSA a FCA by mala byť podľa dohodnutého scenára ukončená počas prvého štvrťroka 2021, je tu však jedna komplikácia. Koncern FCA sa už pred časom zmluvne zaviazal k vyplateniu dividend vo výške 5,5 mld. eur investorom. A podľa zmluvy sa tak má stať ešte pred ukončením fúzie. Tieto dividendy majú predstavovať prémiu pre akcionárov FCA za dobré postavenie koncernu v USA a dobré výsledky značiek Jeep, Ram a Maserati. Ako s týmto záväzkom koncern FCA nakoniec naloží, nie je známe.

zdroj: Reuters