Slovenská agentúra TASR zverejnila veľmi zaujímavý rozhovor s Milanom Laukom z predstavenstva spoločnosti ZSNP Recykling v Žiari nad Hronom. V ňom sa všeobecne hovorí o recyklácii starých automobilov na Slovensku, pričom Lauko neobchádza ani tému recyklácie elektrických vozidiel. A ako sa ukazuje, aj v tejto oblasti nás čaká ešte veľmi dlhá cesta. Zdá sa, že na recykláciu elektromobilov Slovensko zatiaľ pripravené nie je.

Priemerne 5 hodín a je po všetkom

Podľa Lauka dnes trvá recyklácia priemerného vyslúžilého vozidla približne 5 hodín. Počas tohto náročného procesu sa musia vypustiť prevádzkové kvapaliny, demontovať celky, roztriediť materiály podľa jednotlivých kategórií a pripraviť ich na neskoršiu recykláciu. Ako zdôrazňuje, s rastúcou zložitosťou a materiálovou rozmanitosťou nových áut, rastú aj nároky na ich recykláciu. „Keď sme pred 10 – 15 rokmi recyklovali Škody 120, okrem kovov tam bolo len päť druhov ďalších odpadov, auto sme preto rozobrali za hodinu,“ dodáva ako zaujímavosť na porovnanie so súčasnosťou Lauko. „My sa zaoberáme vozidlami, ktoré ostávajú na trhu, ale nikto ich už nechce. Orientujeme sa teda na kovovú surovinovú zložku vozidiel, ktorá tvorí asi 70 percent ich hmotnosti,“ dodáva Lauko. Náklady na recykláciu zvyšujú textílie, plasty či sklo, ktoré musí spoločnosť zhromažďovať a následne ich vozí k ďalším spracovateľom, ktorým za ich zneškodňovanie pochopiteľne ďalej platí. Spomínaný obsah kovovej suroviny na úrovni 70 % pritom platí pre autá staré približne 15 rokov.

Podľa platných legislatívnych noriem Európskej únie je potrebné zrecyklovať minimálne 95 % hmotnosti vyradeného vozidla.

Elektromobil je zatiaľ problém

Lauko špeciálne upozorňuje na elektrické autá, ktoré sú napríklad po dopravných nehodách vyraďované už dnes. To isté, len v menšej miere pritom platí aj pre hybridné autá. Nikto pritom však zatiaľ systematicky nerieši, ako sa o takéto vozidlá postarať. Ako príklad uvádza situáciu, keď nevedeli v ZSNP Recykling nájsť žiadneho slovenského „likvidátora“ elektrického odpadu. „Nakoniec sme to museli riešiť cez spracovateľa z Francúzska, ktorý po jedinú batériu poslal špeciálne vozidlo,“ uviedol Lauko. Odkrýva tak problém, o ktorom sa vie, no zatiaľ sa pravdepodobne nerieši na potrebnej úrovni. Vyzerá to tak, že je to podobné ako s elektromobilmi samotnými – elektrických áut je dosť a ich technika je už dnes na vysokej a veľmi použiteľnej úrovni, požadovanému tempu zavádzania elektromobility však nestíha samotná dobíjacia infraštruktúra.

zdroj: TASR
foto: Duesenfeld