Spoluzakladateľ spoločnosti Tesla J. B. Straubel si stanovil za cieľ vyriešiť problémy s materiálmi potrebnými na výrobu veľkého množstva batérií pre elektromobily. Jeho závod Redwood Materials preto neustále vyvíja nové, efektívne procesy na recykláciu materiálov z vyslúžilých batérií. V jeho závode je obrovský sklad plný použitých batérií zo smartfónov a rôznych iných elektrických zariadení, ktoré  čakajú na demontáž a recykláciu. Vzhľadom na vysoko rastúci trend elektromobility, ale aj vysoký nárast elektrických zariadení, bude počet starých a použitých batérii narastať. V poslednej dobe však Straubel získal mnoho pozornosti vďaka spusteniu úplne novej recyklácii lítium-iónových batérií.

Recyklácia "do nekonečna"

Redwood Materials dokáže z batérií získať späť viac ako 80 % lítia a 95 až 98 % niklu, medi a kobaltu. Výstupom procesu recyklácie je biely prášok (uhličitan lítny), ktorý je pripravený pre výrobu nových batérií. Toto nie je idealizácia. Tento proces je v prevádzke už dnes. Straubel tvrdí, že tento proces recyklácii materiálov sa dá opakovať do nekonečna. 

„Jednou z najlepších vecí na tom je, že neexistuje žiaden limit. U atómov lítia, kobaltu či niklu nedochádza k žiadnej degradácii a tieto kovy sú v zásade nekonečne recyklovateľné, až na zanedbateľné množstvá, ktoré sa stratia v samotnom recyklačnom procese, to môžeme v podstate robiť stále znova a znova. Preto sa potreba ťažby nových materiálov zmenší.“ J. B. Straubel.