Z pekla šťastie? Určite, ale nemalou mierou sa na tom pričinil aj jazdec, veď sa pozerajte na tu prácu rúk!