Čo je SRC lakovanie?

Skratka SR (z angl. salt & sun resistant) znamená odolný voči soli a slnku, zatiaľ, čo písmeno C (z angl. coat) označuje náter – základný náter, farebný náter a konečný alebo tesniaci náter. Základným náterom je vždy extrémne tvrdá prášková farba čiernej alebo svetlosivej farby, ktorá je aplikovaná elektrostaticky a potom „vypekaná“ 45 minút pri teplote 210 °C. Farebný náter sa aplikuje formou mokrého náteru a potrebuje ďalších 40 minút pri 180 °C. Ako priehľadné tesnenie a prvá línia obrany proti vplyvom prostredia sa nanášajú až dve vrstvy prémiového laku.

Kľúčom je príprava

V priebehu vývoja novej SRC technológie ALCAR uskutočnil výrazné zlepšenia v predbežnej úprave. Použitím nových chemických produktov v spojení s novou metódou dávkovania a kontroly sa systém ďalej zmodernizoval. Týmto spôsobom je možné dodatočne optimalizovať všetky následné procesy lakovania. Cieľ dosiahnuť kvalitu lakovania v OE štandardoch bol úplne dosiahnutý.

Najvyššie štandardy kvality

Ako dobre sú hliníkové disky chránené SRC lakovaním odhaľuje napr. test, pri ktorom sa rozprašuje soľ na poškriabaný povrch v súlade s CASS a taktiež fakt, že všetky farby sú predbežne testované na odolnosť voči korózii nezávislým externým laboratóriom v súlade s normou ECE-R124. Počas testu je disk 300 h vystavený pôsobeniu kamienkov, soli, kyseliny octovej a chloridu meďnatému.

Pevný ako skala

Aby sa otestovalo, či vrstvy pevne priľnú k povrchu, vykonáva sa skúška priečneho rezu. Povrch sa paralelne šesťkrát prereže a v pravom uhle na pôvodné rezy sa urobí ďalších 6 rezov. Následne sa povrch opakovane prejde štetcom, aby sa overilo, že farba odoláva bez olupovania. Aby sa zabezpečilo, že všetky disky danej série spĺňajú vysoké štandardy kvality lakovania SRC dosiahnuté v týchto testoch, každý jeden výrobok sa vizuálne kontroluje a zmerajú sa vrstvy: istota je istota. „Odolný voči soli a slnku“ počas celej životnosti diskov. Kvalitné ľahkozliatinové disky sortimentu ALCAR si môžete vybrať najlepšie tu: konfigurátor diskov