Optimalizácia je dobrá, pokiaľ je výhodná pre investora aj pre firmu, čo stavia

Všetko sa však kreslí nanovo. Diaľnica D4 bola napríklad zúžená o 1 m, rýchlostná cestá R7 bola zúžená o 7 m, keďže zmenili názor a vyhodnotili výhľadový tretí pruh ako nepotrebný. Znižujú sa násypy, sklony násypov sú strmšie, skracujú a menia sa mosty, rušia sa niektoré migračné priepusty pre zver, ruší sa cyklochodník, protihlukové steny, skracujú sa pripájacie a odpájacie pruhy, mení sa odvodnenie – na Žitnom ostrove chcú vody namiesto odvádzania do kanalizácie vsakovať do podložia, atď...
 

Pokiaľ by sa tieto úpravy robili pred výkupom pozemkov, štát mohol ušetriť milióny eur, keďže by potreboval oveľa menej pôdy. Prečo štát kreslil veľkolepé riešenie, pre ktoré aj vykúpil všetky pozemky? A ak kreslil veľkolepé riešenie, pretože boli podložené výsledkami dopravnej štúdie, dnes už tá štúdia nie je záväzná? Ministerstvo dopravy v tomto prípade zopakovalo scenár ako pri rozhodovaní o potrebe kolektorov -  najprv padlo rozhodnutie o ich vypustení (v tomto prípade o zmenách parametrov diaľnice a rýchlostnej cesty), potom sa hľadalo zdôvodnenie prečo je toto rozhodnutie dobré.

Čo je však ďalší problém, že zmenami v projekte sa znižuje aj základný parameter, a to rýchlosť diaľnice a rýchlostnej cesty. V oboch prípadoch je znížená návrhová rýchlosť zo 120 km/h na 100 km/h!
 

Ďalším a pravdepodobne aj najväčším problémom sú kompenzácie (penále, na ktoré sa všetci poskladáme). V rámci zmluvy medzi verejným obstarávateľom – ministerstvom dopravy a koncesionárom - konzorciom Zero Bypass Limited (Obchvat nula) sú definované kompenzačné udalosti, teda niečo, čo má štát do nejakého času zabezpečiť, inak zaplatí pokutu. Medzi jednu z nich patrí rekonštrukcia diaľnice D1 Vajnory – Triblavina a jej rozšírenie na šesť pruh s kolektormi. Pokiaľ štát nezabezpečí jej rozšírenie do 31. januára 2019, bude platiť. S rozšírením diaľnice má však štát problém, pretože zmenil projekt v rozpore s územnými plánmi a vypustil z projektu stavbu kolektorov (súbežných ciest popri diaľnici). Na porušenie územného plánu upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad. Preto štát s rozšírením diaľnice D1 mešká a koncesionár bez dokončenia D1 nevie začať stavať daný úsek D4.

Vyčíslenie kompenzácie (penále) je podľa menovanej zmluvy komplikované a ani ministerstvo nevie zodpovedne definovať, koľko peňazí to bude Slovensko v skutočnosti stáť. Podľa neoficiálnych informácií môže ísť o milióny eur.
 

Už v čase prípravy podpisu koncesnej zmluvy sme ako členovia Expertnej komisie zriadenej vtedajším ministrom dopravy Brecelym dňa 15. 04. 2016 na toto riziko upozornili. Napriek tomu zmluvu 20. 05. 2016 podpísal. Vyrobil tým problém, ktorý sa v zmluve nazýva "kompenzačná udalosť".
 

Koľko náš štát bude táto kompenzačná udalosť stáť? Možno by sa za to dala rozšíriť cesta na Senec, čo prisľúbil minister Érsek už pred rokom. Dodnes však nie je vybraný ani projektant. https://www.aktuality.sk/clanok/412687/dialniciari-chcu-rozsirit-senecku-cestu/

autor: Milan Grožaj,

predseda OZ Triblavina
mobil: 0908 469 983