Slovensko má tretinu ciest v nevyhovujúcom a havarijnom stave! Krásne na krajinu z EÚ, však?

Podľa Slovenskej správy ciest je až tretina zo všetkých slovenských ciest I. triedy v nevyhovujúcom, či dokonca v havarijnom stave. Majú poškodené krajnice, sú plné hlbokých výtlkov, zub času z nich zmyl vodorovné značenie alebo je ich povrch zdeformovaný vyjazdenými koľajami, v ktorých sa v daždivom počasí zachytáva voda. Slovenská správa ciest preto dostala sľúbený balík 200 mil. eur určený na ich rekonštrukcie a opravu na celom území Slovenska. Napriek tomu sa stále neopravuje. Prečo? Nevedia sa dohodnúť na firme, ktorá to urobí.

Stoja opravy ciest kvôli byrokracii?

Aby sa zabránilo korupcii a celý proces opráv ciest vyzeral čo najtransparentnejšie, štátny aparát prijal opatrenia, ktoré dnes paradoxne spôsobili pravý opak. Kvôli prieťahom a námietkam dotknutých strán totiž dodnes nepoznáme víťaza megatendra na opravu poškodených ciest. Tender pritom zastavil Úrad pre verejné obstarávanie. Ministerstvo dopravy síce tvrdí, že súťaž vo výbere stavebnej spoločnosti ďalej pokračuje, no protistrany podávajú námietky, ktorými sa musia kompetentné orgány zaoberať. Z celej situácie tak znova vychádza ako porazený občan, teda daňový poplatník. Peniaze sú, no celý výberový proces je nastavený tak zložito a zraniteľne, že kým sa k opravám ciest I. triedy reálne pristúpi, hrozí ich ešte väčšie poškodenie, na ktoré nakoniec vyčlenený balík nemusí stačiť. Národný kontrolný úrad SR preto, okrem iného, vláde SR odporúča, aby sa sústredila na prijatie takých opatrení, ktoré prispejú k zjednodušeniu celého výberového procesu a zároveň znížia závislosť Slovenska od európskych fondov.

Času nie je nazvyš, ide totiž o európske peniaze slúžiace aj na preklenutie regionálnych rozdielov. Cesty by sa preto mali opravovať dôkladne a vo všetkých regiónoch bez rozdielov. Posledná faktúra za opravu ciest má byť pritom vyhotovená najneskôr do konca roka 2023. Stíhame to, alebo sa kvôli rozhádaným stranám celý proces nakoniec nestihne? Na Slovensku by to rozhodne nebolo prvýkrát.