Cesty z recyklovaných materiálov

Tajomstvom úspechu nápadu austrálskych vedcov má byť vytvorenie špeciálnej zmesi, ktorá sa bude dať používať pri výstavbe ciest. Jej zloženie bude pozostávať hneď z 2 recyklovaných prvkov, a to zo stavebného odpadu a starých použitých pneumatík. V obidvoch prípadoch ide o prvky patriace medzi odpady s najvyššou mierou zaťaženia Zeme. Predstavený materiál tak môže zároveň prispievať aj k ich redukcii.

Zmes môže zvýšiť trvácnosť ciest

Zmes vyrábaná pomletím stavebného kameniva a pneumatík v pomere 99,5 % k 0,5 % nemá byť iba ekologickým riešením výstavby ciest. Vedci sľubujú aj veľmi dobrú kvalitu materiálu, ktorá by mohla výrazne zvýšiť odolnosť ciest voči ich poškodeniu. Už prvé testy potvrdili, že táto zmes je pružnejšia ako klasický asfalt, vďaka čomu cesta tak rýchlo nepraskne. Použitie zmesi tak môže okrem ekologickej stránky zohrať kľúčovú úlohu aj pri trvácnosti vozoviek.

Zatiaľ iba ako podkladová vrstva

Využívať novú stavebnú zmes ako plnohodnotný materiál sa zatiaľ bude dať iba sčasti. Vedci ho totiž predstavili ako podkladovú vrstvu, ktorá má pri výstavbe ciest dopĺňať iné osvedčené materiály. Nešetrných materiálov využívaných pri budovaní ciest sa tak ešte stále nezbavíme. Práve príchod materiálov z recyklovaných odpadových prvkov by však mohol byť ďalší krok vpred.