Auto sa pripraví ešte pred samotným nárazom

Systému PRE-SAFE pripraví auto na náraz ešte pred samotnou zrážkou. Mercedes ho používa už od roku 2002 a znova mu pridal užitočné funkcie. Jednou z nich je ochrana proti bočnému nárazu. V prípade, že senzory rozoznajú neodvratný náraz zboku, systém nafúkne vak v bočnici sedadla a odsunie ľudské telo ďalej od dverí. Ide o pár centimetrov, no táto ochrana pri bočnom náraze môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou.