Palivo by mohlo slúžiť aj na pohon áut

Hoci išlo o cielený výskum, objav prekvapil aj samotných vedcov. Predpokladali totiž, že na premenu CO2 na použiteľné palivo bude treba niekoľko chemických reakcií. Na ich prekvapenie ho však získali už po prvom kroku. Pri premene CO2 na palivo použili v prvom kroku okrem CO2 a ostatných komponentov vstupujúcich do reakcie aj nový katalyzátor. Tvoria ho uhlíkové a medené čiastočky na silikónovom povrchu. Výsledkom reakcie bol etanol s minimom prímesí. Reakcia pritom prebiehala pri izbovej teplote, čo znamená, že nepotrebuje dlhé prípravy na jej vyvolanie a ukončenie a je energeticky menej náročné.

Takto vyrobené palivo z CO2 by mohlo poslúžiť na pohon áut, no vedecký tím vidí veľký potenciál využitia v energetike. Na rozdiel od obnoviteľných zdrojov je totiž možné etanol skladovať a použiť, keď je to potrebné. Ani tento spôsob premeny CO2 na palivo však revolúciu v blízkej budúcnosti zrejme nespôsobí. Potenciál tejto metódy totiž pravdepodobne zatiaľ zabije cena katalyzátora. Ak chcete vedieť viac, pozrite si priložené video. Celú štúdiu nájdete tu.

Zdroj: autoblog