Volvo ReCharge Concept

Volvo ReCharge Concept

Projekt bude trvať tri roky. V prvej etape sú práce sústredené na vývoj kompozitového materiálu aby bol schopný akumulovať viac energie a na štúdium spôsobov výroby materiálu v priemyselnom rozsahu. Až vo finálnej etape bude batéria namontovaná na karosérii vozidla.

“Našou úlohou je poskytnúť know-how ako sa táto technológia dá integrovať v budúcnosti a poskytnúť idey o výhodách a nevýhodách z pohľadu nákladov a užívateľskej vhodnosti,“ povedal Per-Ivar Sellergren, vývojový inžinier centra materiálov spoločnosti Volvo Cars. Na začiatku bude vaňa na uloženie rezervného kolesa v podlahe batožinového priestoru transformovaná na kompozitovú batériu. “Táto relatívne veľká štruktúra sa dá ľahko vymeniť. Nie je dostatočne veľká na to, aby umožnila elektrický pohon automobilu, no je dostatočne veľká na napájanie štartéra pri vypínaní motora na semaforoch v mestskej premávke,“ povedal Per-Ivar Sellergren.

zdroj: Volvo