O potrebe vzácnych nerastných surovín na výrobu komponentov pre elektromobily sa toho už popísalo mnoho. Jedným z kľúčových prvkov pri výrobe batérií je aj lítium, ktorého výroba prebieha aj priamo na území EÚ. Jeho najväčší európsky výrobca, spoločnosť Albemarle, však vyhlásil, že svoju produkciu v dohľadnej dobe možno ukončí. Všetko záleží od toho, či budú suroviny potrebné na výrobu lítia vyhlásené za nebezpečné. Európska komisia totiž v súčasnosti posudzuje návrh Európskej agentúry pre chemické látky (ECHA) klasifikovať uličitan, chlorid, aj hydroxid lítny za látky nebezpečné zdraviu. Ak sa tak stane, náklady na legálnu výrobu lítia narastú do tej miery, že sa jeho produkcia stane pre Albemarle nerentabilnou.

Ekologická doprava z neekologických surovín

„Spoločnosť Albemarle by v takom prípade nebola schopná dovážať primárnu surovinu chlorid sodný, čo by znamenalo vysoké riziko uzatvorenia celého výrobného zariadenia v Langsheime,“ skonštatoval na margo preradenia surovín na výrobu lítia medzi nebezpečné prvky finančný riaditeľ Albemarle, Scott Tozier. K celej problematike sa momentálne vyjadrujú všetky členské krajiny EÚ, pričom bude o nebezpečných surovinách a ich zatriedení výbor rozhodovať 5. a 6. júla 2022. Konečné rozhodnutie sa však očakáva až na konci roka 2022. „Nová kvalifikácia by znemožnila lokalizáciu dodávateľského reťazca akumulátorov v EÚ a namiesto toho by presunula ich výrobu na miesta mimo EÚ. To by ešte zvýšilo závislosť krajín EÚ na dovoze,“ varuje ďalej Tozier. „Mimo EÚ by sa navyše presunula aj recyklácia akumulátorov,“ doplnil Tozier. Pre úplnosť dodáme, že Európska komisia odhaduje, že EÚ bude do roku 2030 potrebovať asi 18-krát viac lítia než dnes. A do roku 2050 sa má jeho európska spotreba v porovnaní s rokom 2020 zodvihnúť približne 50-násobne.

zdroj: Reuters, Albemarle